2020 m. birželio 6 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kvietimas teikti asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-1040 „Dėl duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių savininkai, statinių naudotojai, valdytojai kviečiami teikti 2 priede nurodytos formos asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitas.
                
Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitų teikimo tikslas – nustatyti bei pateikti duomenis apie asbesto turinčius gaminius ir jų kiekį viešo naudojimo pastatuose, gyvenamuosiuose namuose ir kituose namų valdos pastatuose, ūkinės, komercinės ir kitos veiklos pastatuose, kituose statiniuose, siekiant nustatyti tvarką, užtikrinančią saugų šių gaminių pašalinimą iš aplinkos ir tinkamą jų atliekų sutvarkymą.
 
Ataskaita pildoma kiekvienam statiniui atskirai. Ataskaitoje pateikiami duomenys: pastato pavadinimas, paskirtis, dydis, adresas, unikalus numeris, pastatymo metai; pastato (statinio)  savininkas (-ai), statinio naudotojas (-ai), valdytojas (-ai); asbesto turinčio gaminio pavadinimas (tipas), kiekis; ataskaitą pildžiusio asmens duomenys. Asbesto turinčio gaminio kiekis apskaičiuojamas kilogramais. Kiekis vertinamas pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenis, matavimo arba skaičiavimo būdu. Apskaičiuojant asbesto turinčio gaminio kiekį kilogramais, jei nežinomas tikslus gaminių svoris, rekomenduojama skaičiuoti taip: asbestinis šiferis – 11,00 kg/m²; izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto – 300 kg/m³; vamzdžiai – 40 kg/m; asbesto turintis popierius, kartonas – 1,5 kg/ m²; PVC dangos plokštės (plytelės), kuriose yra asbesto – 5 kg/ m²; ugniai atsparios plytos, kuriose yra asbesto – 20 kg/ m²; asbestcemenčio sujungimai, palangės – 15 kg/ m². Jei nėra galimybės apskaičiuoti asbesto turinčių gaminių kiekio kilogramais, kiekis pateikiamas kvadratiniais metrais.
 
Statinių savininkas, statinių naudotojas, valdytojas pildo du ataskaitos egzempliorius. Vieną ataskaitos egzempliorių pateikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijai arba Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriui, antrą egzempliorių saugo pats. Seniūnijose gautos ataskaitos perduodamos Statybos ir komunalinio ūkio skyriui. Ataskaitos originalas registruojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje, saugomas ir archyvuojamas Savivaldybės administracijos teisės aktų nustatyta tvarka. Statinių savininkai, statinių naudotojai, valdytojai ataskaitą pildo ir teikia iki 2019 m. gruodžio 31 d. Asbesto turinčių gaminių kiekių apskaičiavimo ataskaitos turi būti pildomos ir duomenys apie asbesto kiekį teikiami ir po 2019 m. gruodžio 31 d. termino. Taip pat ataskaitas galima pateikti ir el. paštu alicija.zusiniene@zarasai.lt.
 
Statinių savininkai, statinių naudotojai, valdytojai asbesto turinčius gaminius saugiai pašalinę iš aplinkos pastato remonto, rekonstrukcijos ar griovimo metu, per 3 mėnesius nuo darbų pabaigos užpildo pranešimo apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos formą, pateiktą 1 priede.  Pildomi du pranešimo apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos formos egzemplioriai. Vienas pranešimo apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos formos egzempliorius pateikiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriui, antrą egzempliorių saugo pats.
 
Pildomas ataskaitos ir pranešimo formas galite rasti Zarasų rajono savivaldybės tinklalapyje zarasai.lt skiltyje „Gyventojams“.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius 2018-04-06 15:11:14