2019 m. liepos 22 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kvietimas teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programoms 2019 metais finansuoti

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2018 m. gruodžio 21 d. kviečiami teikti NVŠ paraiškas 2019 metams. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas organizuojamas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMM aprašas) ir Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-134.

Paraiškas galima pateikti tokiais būdais:
- pristatyti užpildytą ir pasirašytą originalą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui, 116 arba 123 kab.;
- pateikti elektroniniu paštu: svietimas@zarasai.lt užpildytą ir pasirašytą paraiškos formą, skenuotą (pdf formatu);
- išsiųsti paštu adresu: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai.

NVŠ teikėjai, kurių NVŠ programos yra akredituotos ir  vykdomos 2018 m. II pusmetį, ir kurie planuoja programas vykdyti 2019 m., turi pateikti tik prašymą dėl programos finansavimo skyrimo. Jeigu NVŠ teikėjas keičia vykdomos NVŠ programos turinį – tada programą teikia kaip naują.
 
Nauji NVŠ teikėjai prieš teikdami paraišką(-as) turi atlikti šiuos veiksmus:

1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jeigu dar nėra užsiregistravę. Konsultuoja ir registruoja Informacinių technologijų tarnybos skyriaus specialistas Ramūnas Karla, 104A kab., tel. (8 385) 37 188, el. p. it@zarasai.lt

2. Užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre ( KTPRR) https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/ arba https://www.neformalusugdymas.lt/registracija-ktprr.

3. Užpildyti LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintą neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedą) ir pagal gautus prisijungimus įkelti ją į KTPRR.

4. Kai programa bus įregistruota ir jai bus suteiktas nuolatinis KTPRR programos numeris, pateikti NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui.

Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – iki 10 mėn. (sausis-birželis, rugsėjis-gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 30 mokinių.
 
Jei ankstesnė NVŠ programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota KTPRR.
 
Teikiami dokumentai turėtų būti užpildyti kompiuteriu. 
 
Informacija bus pildoma.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistę Vidą Markevičienę, 116 kab., tel. (8 380) 37 162, vida.markeviciene@zarasai.lt.
 

Švietimo ir kultūros skyrius 2018-12-13 08:17:51