2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kvietimas teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programoms 2020 metais finansuoti

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2019 m. gruodžio 27 d. kviečiami teikti NVŠ paraiškas 2020 metams. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas organizuojamas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMM aprašas) ir Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-111.

Paraiškas galima pateikti tokiais būdais:
- pristatyti užpildytą ir pasirašytą originalą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui, 116 arba 123 kab.;
- pateikti elektroniniu paštu: svietimas@zarasai.lt užpildytą ir pasirašytą paraiškos formą, skenuotą (pdf formatu);
- išsiųsti paštu adresu: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai.

NVŠ teikėjai, kurių NVŠ programos buvo akredituotos iki 2019 m. gruodžio 31 d.   ir kurie planuoja programas vykdyti 2020 m., turi pateikti prašymą dėl programos akreditavimo pratęsimo ir finansavimo skyrimo. Jeigu NVŠ teikėjas keičia vykdomos NVŠ programos turinį – tada programą teikia kaip naują.
 
Nauji NVŠ teikėjai prieš teikdami paraišką(-as) turi atlikti šiuos veiksmus:

1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jeigu dar nėra užsiregistravę. Konsultuoja ir registruoja Dokumentų valdymo skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorius R. Karla 125 kab., tel. (8 385) 30553, el. p. it@zarasai.lt

2. Užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre ( KTPRR) https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/

3. Užpildyti LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedą) ir pagal gautus prisijungimus įkelti ją į KTPRR.

4. Kai programa bus įregistruota ir jai bus suteiktas nuolatinis KTPRR programos numeris, pateikti NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui, 123 kab.

Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – iki 8 mėn. (vasaris-birželis, spalis-gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 30 mokinių.
Jei ankstesnė NVŠ programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota KTPRR.
Smulkesnė informacija – NVŠ programų įgyvendinimo 2020 m. veiksmų planas.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistę Vidą Markevičienę, 116 kab., tel. (8 380) 37 162, vida.markeviciene@zarasai.lt.
 
Rekomendacijos naujiems NVŠ teikėjams

Zarasų rajono savivaldybė 2019-12-13 14:11:36