2022 m. birželio 25 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Kvietimas

Zarasų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) nuo 2022 m. gegužės 31 d. kviečia visus gyventojus įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą ir kartu su Savivaldybe spręsti dėl viešÅ³jų lėšÅ³ panaudojimo.

 

2022 m. Dalyvaujamojo biudžeto priemonei įgyvendinti Savivaldybė skyrė 50 tūkst. Eur.


2022 m. Projektų idėjos skirstomos į dvi kategorijas: mažos apimties (neviršija 10 tÅ«kst. Eur) ir didelės apimties (neviršija 40 tÅ«kst. Eur) projektų idėjos. Projekto idėjos pasiÅ«lymas gali dalyvauti tik vienoje projektų idėjų kategorijoje (ji pasirenkama pagal teikiamos projekto idėjos sąmatos dydį).

 

Teikti projektų idėjas gali asmenys, kurie:

 • yra deklaravę gyvenamąją vietą Zarasų rajone,
 • yra ne jaunesni nei 18 metų,
 • yra gavę ne mažiau kaip 10 seniÅ«nijoje, kurioje teikiama projekto idėja, gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų pritarimą.

 

Būtinieji reikalavimai projekto idėjai:

 • idėjai turi pritarti ne mažiau kaip 10 seniÅ«nijoje, kurioje teikiama projekto idėja, gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų,
 • idėja turi bÅ«ti įgyvendinama vienoje iš nurodytų Zarasų rajono viešÅ³jų teritorijų (žr. ŽEMĖLAPYJE
 • idėja turi bÅ«ti nekomercinės paskirties, skirta gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktÅ«rai gerinti ir kurti,
 • projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemų eksploatavimui.

 

Nepamirškite savo projekto idėja pasidalinti su bendruomenės nariais, tai gali padėti sulaukti daugiau palaikymo.

 

Teikiant projekto idėją užpildoma paraiškos forma, kurioje nurodoma projekto idėjos kategorija, pavadinimas, aprašymas, informacija apie pareiškėją, projekto idėjos įgyvendinimo vieta (pasirenkama žemėlapyje), preliminari projekto idėjos sąmata, pritarimas projekto idėjai (ne mažiau kaip 10 seniÅ«nijoje, kurioje teikiama projekto idėja, gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų sąrašas su parašais, patvirtintas seniÅ«no), vizualizacijos.

 

Pristatymas „Dalyvaujamojo biudžeto idėjos įgyvendinimas Zarasų rajone“

 

PROJEKTŲ IDĖJŲ TEIKIMAS

 

Projektų idėjos teikiamos iki 2022 m. birželio 30 d.

 

Projekto idėja pateikiama užpildant paraiškos formą, kuri pasirašoma elektroniniu parašu ir siunčiama elektroniniu paštu: dalyvauk@zarasai.lt.

 

Pateiktas idėjas autoriai gali redaguoti iki vertinimo etapo pradžios, vėliau keisti paraiškoje nurodytų duomenų nebus galima.

 

PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS

 

Pateiktų projektų idėjų vertinimo etape vykdomi:

 

 • administracinės atitikties vertinimas – vertinama, ar paraiška pateikta laiku, pareiškėjas yra Zarasų rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs ne jaunesnis nei 18 metų asmuo, prašymo formoje nurodyti visi reikalingi duomenys ir pateikti visi dokumentai.
 • projektų idėjų pasiÅ«lymų atranka – vertinama, ar teritorija pasirinkta iš pateikto žemėlapio, ar projekto idėjos pasiÅ«lyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus (atitinka vidutines rinkos kainas), projekto idėjos sukurti rezultatai nebus naudojami komerciniais tikslais, projekto idėjos yra techniškai įgyvendinamos pasiÅ«lyme nurodytoje vietoje, projekto idėjos sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdo esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms toje teritorijoje eksploatuoti, projekto idėja atitinka Savivaldybės strateginio veiklos plano tikslus.

 

Atrinktų idėjų autoriai bus kviečiami pristatyti savo idėjas visuomenei.

 

BALSAVIMAS


Balsavimas vyksta dviem būdais:


1. Užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo kortelę atsiunčiant elektroniniu paštu dalyvauk@zarasai.lt.
2. Atvykstant į artimiausią seniÅ«niją, kur užpildoma ir pasirašoma balsavimo kortelė. Balsavimo lapas paliekamas seniÅ«nijoje, kuris vėliau perduodamas Zarasų rajono savivaldybės administracijai.


Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas.


Balsavus ir elektroniniu būdu, ir užpildžius balsavimo kortelę, galioja elektroninis balsas.


Balsuoti gali Zarasų rajone gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni nei 18 metų asmenys.


Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 2 projektų idėjas, atiduodamas po vieną balsą kiekvienoje projektų idėjų kategorijoje (mažos ir didelės apimties projektų idėjų kategorijos).


Minimalus balsų skaičius, kurį reikės surinkti:
Mažos apimties projektų idėjoms – 25 balsų.
Didelės apimties projektų idėjoms – 50 balsų.

 


PROJEKTO IDĖJŲ FINANSAVIMAS

Daugiausiai gyventojų balsų kiekvienoje projektų idėjų kategorijoje surinkusias ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas projektų idėjas įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės administracija.

 

Konsultacijos teikiamos el. p. dalyvauk@zarasai.lt arba:

 

Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo, projekto idėjos parengimo ir pateikimo, projekto idėjos atitikimo reikalavimams, atitikties strateginio planavimo dokumentams, paraiškos užpildymo klausimais
Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja
Ramunė Šileikienė,
tel. nr. (8 385) 37 144, el. p. ramune.sileikiene@zarasai.lt,
 
vedėjos pavaduotoja Miglė Tauterienė,
tel. nr. (8 385) 31 210, el. p. migle.tauteriene@zarasai.lt.
 
Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais
Statybos ir urbanistikos sk. vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas Evaldas Ulianskas, tel. (8 385) 37 145, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt.
 
Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas – Savivaldybės vyriausiasis inžinierius Jonas Žusinas,
tel. (8 385) 37 181, el. p. jonas.zusinas@zarasai.lt.
  

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-06-15 13:40:07