2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Liepos 5 d. įvykusiame 27-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
T- 139 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T- 227 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“. Sprendimu patvirtintoje Viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro valdymo struktūroje ir pareigybių sąraše įrašytos „Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms“ ir „Psichologas“ pareigybės. Viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas išdėstyti nauja redakcija.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
  
T- 140 „Dėl Audronio Barisevičiaus skyrimo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriumi“.
 
Nuspręsta nuo 2013 m. liepos 8 d. penkeriems metams skirti Audronį Barisevičių Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriumi. Audroniui Barisevičiui, Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui, nustatytas mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis koeficientais – 8,4 ir kintamoji dalis iki 2014 m. balandžio 30 d.– 40 procentų nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 15, nusišalino - 2.
 
T- 141 „Dėl pavedimo atlikti darbų užsakovo funkcijas“.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijai pavesta atlikti liepto su tramplinu (unikalus Nr. 4400-2145-8577), esančio prie Zarasaičio ežero, Zarasų r. sav., Zarasų miesto sen., Zarasų m., rekonstravimo darbų užsakovo funkcijas.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16
  
T-142 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl pritarimo projektams „Antalieptės bažnyčios koplyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai“, „Dusetų Švenčiausios Trejybės bažnyčios varpinės avarinės būklės šalinimas“, „Samanių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“, „Sadūnų kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“ pakeitimo“.
 
Pakeistas sprendimo pavadinimas, kuriame vietoje sakinio „Antalieptės bažnyčios koplyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai“ įrašytas pavadinimas „Daliniai Antalieptės bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos darbai“.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-143 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.
 
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kurį sudaro Zarasų rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita, Zarasų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita ir Zarasų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 12, susilaikė - 3.
 
T- 144 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijai pavesta parengti ir teikti iki š.m. lapkričio 1 d. parengti ir teikti tvirtinti Zarasų rajono savivaldybės tarybai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir kitų su vietinės rinkliavos įvedimu susijusių dokumentų projektus.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T- 145 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo ir Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
Pakeisto sprendimo 2-ju punktu patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2013-2014 m. m.
Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T- 146 „Dėl pritarimo Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai“.
 
Pritarta Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T- 147 „Dėl patalpų, esančių mokyklos g. 22, Antalieptės mstl., Zarasų r., nuomos“.
 
Leista Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ir šiuo metu Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos patikėjimo teise valdomą 21,86 kv. metrų ploto patalpą, esančią pastate - garaže-mokymo kabinetuose, Mokyklos g. 22, Antalieptės mstl., Zarasų r. Patalpa leista nuomoti komercinei, administracinei arba aptarnavimo veiklai vykdyti.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T- 148 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl nario į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą delegavimo“ pakeitimo“.
 
Į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą vietoje Zarasų rajono savivaldybės tarybos narės Violetos Barisevičienės deleguotas Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Smalskis.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, nusišalino – 1.
  
T- 149 „Dėl kasmetinių ir nemokamų atostogų suteikimo Arnoldui Abramavičiui bei Irmai Maldauskienei“.
 
Zarasų rajono savivaldybės merui Arnoldui Abramavičiui nuo 2013 m. liepos 8 d. iki 2013 m. liepos 21 d. (14 kalendorinių dienų) suteiktos kasmetinės atostogos, o nuo 2013 m. liepos 29 d. iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. (4 kalendorinės dienos), nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. iki 2013 m. rugpjūčio 9 d. (5 kalendorinės dienos), nuo 2013 m. rugpjūčio 12 d. iki 2013 m. rugpjūčio 14 d. (3 kalendorinės dienos) ir 2013 m. rugpjūčio 16 d. (1 kalendorinė diena) nemokamos atostogos.
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierei Irmai Maldauskienei nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. iki 2013 m. rugsėjo 11 d. (37 kalendorinės dienos) suteiktos kasmetinės atatostogos.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T- 150 „Dėl narystės Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje“.
 
Rajono Savivaldybės taryba nusprendė tapti Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės nare ir skirti Stasę Goštautienę, rajono Savivaldybės tarybos narę, į Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės Visuotinį susirinkimą atstovauti rajono Savivaldybės interesams.
 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16, nebalsavo – 1.
  
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2013-07-08 12:54:14
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?