2020 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Ministerija atsako į dažniausius klausimus dėl švietimo įstaigų darbo nuo pirmadienio

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad, remiantis spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu, nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dviem savaitėms bendrojo ugdymo mokyklose 5–12 klasių mokiniams ir pirminio profesinio mokymo įstaigose skelbiama kontaktinio ugdymo pauzė: kaip įprasta, mokiniai vieną savaitę atostogaus, o kitą savaitę mokysis nuotoliniu bÅ«du.    
 
Pradinio ugdymo mokiniai taip pat atostogaus vieną savaitę, o po to ugdymas bus organizuojamas kontaktiniu bÅ«du. Pradinukams, taip pat ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams ugdymas vykdomas kontaktiniu bÅ«du ir tose savivaldybėse, kuriose paskelbtas karantinas (raudonoji zona), jeigu pati savivaldybė nenusprendžia kitaip, t. y. ugdymą organizuoti nuotoliniu bÅ«du.
 
Taip pat rekomenduojama tęstinio profesinio mokymo programas ir aukštojo mokslo studijų programas vykdyti nuotoliniu bÅ«du, švietimo įstaigų vadovai dėl to patys priima sprendimą.
 
Tik nuotoliniu bÅ«du vyks neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo veiklos. Jeigu nuotolinis bÅ«das nebus įmanomas, neformaliojo švietimo veiklos tas 2 savaites turės bÅ«ti stabdomos. Tos pačios nuostatos galioja ir stovykloms.
Nuo spalio 26 d. dviem savaitėms rekomenduojama švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, teikti nuotoliniu bÅ«du.
 
Pateikiame išsamesnius atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.
 
Nuo kada iki kada neformalusis švietimas vyks nuotoliniu bÅ«du?
 
Nuo spalio 26 iki lapkričio 8 d. neformalusis švietimas vyks nuotoliniu bÅ«du. Jei to daryti neįmanoma dėl veiklos specifikos, pvz., treniruotės baseine, tai neformaliojo švietimo veikla tuo laikotarpiu stabdoma. Nuo lapkričio 9 d. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vėl galės bÅ«ti teikiamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas bÅ«tinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprÅ«pinimo bÅ«tinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 
Ar galima organizuoti stovyklas per mokinių atostogas?
 
Saugant visų mūsų sveikatą, svarbu riboti skirtingų vaikų kontaktinį bendravimą. Tad stovyklos negalės būti rengiamos įprastu būdu, jas patariama nukelti į kitas mokinių atostogas arba organizuoti nuotoliniu. Tas pats galioja ir dienos stovykloms, mokinių ekskursijoms ir edukacinėms programoms, į kurias kviečiami skirtingų grupių, amžiaus vaikai.
 
Ar stovyklų negalės organizuoti ir privatūs organizatoriai? Jeigu stovyklos negalės vykti, kas kompensuos nuostolius?
 
Tas pats galioja visiems stovyklų organizatoriams – nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. jos negalės vykti įprastu bÅ«du, patariama jas nukelti į kitą laikotarpį arba vykdyti nuotoliniu bÅ«du. Finansavimo lėšos bus skiriamos, atsižvelgiant į sudarytą lėšÅ³ skyrimo sutartį.
 
Kas prižiÅ«rės vaikus, jeigu buvo suplanuota per atostogas juos išleisti į stovyklą? 
 
Tėvams reikėtų ieškoti kito sprendimo, kas galėtų prižiÅ«rėti mažamečius vaikus tą savaitę. Išmokos už vaikų priežiÅ«rą per mokinių atostogas nėra išmokamos. 
 
Ar pradinėje mokykloje galės vykti pailgintos dienos grupės?
 
Taip, jos galės vykti.
 
Ar švietimo pagalba dvi savaites bus teikiama tik nuotoliniu?
 
Nebūtinai, tai yra rekomendacija, todėl gali būti teikiama ir įprastu būdu.
 
Kokios nuostatos dėl neformalaus ugdymo suaugusiems?
 
Neformalus suaugusiųjų švietimas dvi savaites gali vykti tik nuotoliniu bÅ«du.
 
Ką apima neformalusis suaugusiųjų švietimas?
 
Neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai suaugusių žmonių nuo 18 metų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas ar saviraiška. Suaugusiųjų neformalųjį švietimą teikia nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai, mokytojų švietimo centrai, trečiojo amžiaus universitetai, valstybės institucijos, verslo įmonės, profesinės sąjungos, kt. SiÅ«lomos programos, skirtos plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas: raštingumo; kalbų; matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos; skaitmenines; asmenines, socialines ir mokymosi; pilietines; verslumo ir kt. Saviraiškos programos skirtos lavinti kÅ«rybiškumą, gebėjimus, tai ir galimybė įsitraukti į savanorystės projektus. Tikslinės (užsakomosios) programos skirtos visuomenės švietimui strateginiais visuomenės ir valstybės raidos klausimais, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos, smurto prevencijos, energijos tausojimo, ekosistemų apsaugos ir kt.
 
Jeigu savivaldybėje bus paskelbtas karantinas, ar pradinukai irgi mokysis nuotoliniu?
 
Pradinukų ugdymas organizuojamas įprastu kontaktiniu bÅ«du ir vadinamojoje raudonojoje zonoje, nebent savivaldybė bus nusprendusi kitaip.  
 
Kaip mokysis profesinio mokymo įstaigų mokiniai?
 
Nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. pirminio profesinio mokymo įstaigos dirbs tik nuotoliniu bÅ«du. Ä®staigoms, vykdančioms tęstinį profesinį mokymą, tai yra tik rekomendacija, švietimo teikėjas gali priimti kitokį sprendimą.
 
Kokiu bÅ«du dirbs aukštosios mokyklos?
 
Aukštojo mokslo studijų programas vykdyti nuotoliniu bÅ«du yra tik rekomendacija, aukštosios mokyklos pačios gali nuspręsti kitaip.
 
Kokie sprendimai numatomi nuo lapkričio 9 dienos?
 
Nuo lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos vykdomi, švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų įprastu bÅ«du, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas bÅ«tinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprÅ«pinimo bÅ«tinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

2020-10-27 08:55:45