2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Mokinių priėmimas mokytis į rajono bendrojo ugdymo mokyklas 2019–2020 mokslo metais

Atkreipiame vaikų ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesį, kad ateinančiais 2019–2020 mokslo metais Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklose bus komplektuojamos tokios klasės ir grupės:


Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje – I-IV gimnazijos klasės;


Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje – priešmokyklinio ugdymo grupė, 1-8 klasės ir I-IV gimnazijos klasės;


Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ugdymo skyriuje „Sartukas“ – ikimokyklinio ugdymo grupės, specialiosios klasės;


Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje – jungtinė grupė (vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos), 1-8 klasės ir I-IV gimnazijos klasės. III gimnazinė klasė formuojama, jei mokinių skaičius 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokinių registre yra ne mažesnis nei 12;


Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje – 5-8 klasės. Formuojamos 3 penktos klasės, jei mokinių skaičius 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokinių registre yra mažesnis nei 91;


Turmanto pagrindinėje mokykloje – jungtinė grupė (vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos), 1-4 jungtinės klasės, 5-8 klasės/jungtinės klasės mokykloje komplektuojamos, jei mokinių skaičius, kurių gyvenamoji vieta yra Turmanto seniūnijoje, 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokinių registre yra ne mažesnis nei 6. 9 klasė formuojama, jei mokinių skaičius, kurių gyvenamoji vieta yra Turmanto seniūnijoje, 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokinių registre yra ne mažesnis nei 8;


Salako pagrindinėje mokykloje – jungtinė grupė (vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos); 1-4 jungtinės klasės, 5-10 klasės; 5-8 klasės/jungtinės klasės mokykloje komplektuojamos, jei mokinių skaičius, kurių gyvenamoji vieta yra Salako seniūnijoje, 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokinių registre yra ne mažesnis nei 6. 9 klasė formuojama, jei mokinių skaičius, kurių gyvenamoji vieta yra Salako seniūnijoje, 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokinių registre yra ne mažesnis nei 8;


Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje – priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasės;


Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje – ikimokyklinio ugdymo grupės;


Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos Magučių ugdymo skyriuje – ikimokyklinio ugdymo grupės ir specialiosios klasės.

 

Klasių komplektus ir jų skaičių nustatė Zarasų rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-82 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo“.

 

Vaikai mokytis į mokyklas priimami pagal Priėmimo į bendrojo ugdymo į Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarką. Prašymai mokytis priešmokyklinėje grupėje bei 1–10 (I–IV gimnazijos) klasėse ateinančiais mokslo metais teikiami bendrojo ugdymo mokyklai pagal mokyklų aptarnavimo teritoriją, o prašymai mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasės) – asmens pasirinktai mokyklai. Prašymai mokytis teikiami mokykloms iki rugpjūčio 30 d. 15 val. 45 min.

 

Tuo atveju, jei tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas mokytųsi kitoje mokykloje (ne pagal aptarnavimo teritoriją), motyvuoti prašymai pateikiami Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui (123 kab., Sėlių a. 22, Zarasai).

 

Jau nuo 2018 m. rugsėjo pradėtas ugdymo ankstinimo procesas, tačiau ne privalomai, o suteikiant teisę tėvams patiems nuspręsti dėl jų vaiko leidimo į priešmokyklinę grupę vieneriais metais anksčiau.

 

2019–2020 m. m. tėvai (globėjai) patys gali nuspręsti – 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Atitinkamai pradinį ugdymą vaikas pradėtų lankyti 6 ar 7 metų. Taigi, visi vaikai gimę 2013 metais nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. privalo mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje, o vaikai gimę 2014 metais, gali mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje tėvų (globėjų) sprendimu. Tėvai mokyklai kartu su prašymu pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

 

Jei tėvams sunku suprasti, ar jų vaikas jau pakankamai brandus priešmokykliniam ugdymui, įstatymas numato, kad tėvai (globėjai) gali kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Vaiko brandumo įvertinimą rajone atlieka Zarasų švietimo pagalbos tarnybos psichologas (Savanorių g. 1, Zarasai).

 

Visi vaikai gimę 2012 metais ir vaikai gimę 2013 metais, kurie tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. privalo mokytis 1 klasėje. Tėvai mokyklai kartu su prašymu pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

 

Pradedant mokytis kitoje mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (pereinant į 5, 8 ar III gimnazijos klases), kartu su prašymu mokyklos direktoriui pateikiamas vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimas; pageidaujant tęsti mokymąsi pagal to paties lygmens ugdymo programą kitoje mokykloje – mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 

Pagrindinės mokyklos ar gimnazijos mokiniai, baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje pagrindinėje mokykloje ar gimnazijoje, mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą.

 

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

 

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija


Svetlana Veikšrienė 2019-06-20 13:30:51
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?