2021 m. sausio 20 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Mokyklų lyderystės renginiai

Tris gruodžio mėnesio trečiadienius, ketvirtadienius ir penktadienius buvome apsupti žmonių, iš kurių norisi mokytis. Tomis dienomis vyko LL3 nuotoliniai Mokyklų lyderystės renginiai Zarasų rajono mokyklų pedagogams. Juose dalyvavo daugiau kaip 150 siekiančių tobulėti mokytojų.


Psichologė, LL3 švietimo lyderystės konsultantė, RÅ«ta Gudmonaitė dalinosi žiniomis apie „Pokyčio įvaldymą ir saviįgalinimą“. Pokyčiai prasideda nuo asmeninio lygmens, todėl mokytojams apie virtualaus pokyčio įvaldymo bÅ«dus ir galimybes kalbėtis yra labai svarbu. Ugdymas nuotoliniu bÅ«du prasideda nuo susitarimų ir bendradarbiavimo. Susitarimai įstaigose, klasėse labai padeda - daug kartų akcentavo RÅ«ta Gudmonaitė. Taip pat labai svarbi kiekvieno iš mÅ«sų turima nuostata į pasikeitimus. Teigiamos nuostatos į pokyčius gali labai pozityviai paveikti nusiteikimą darbui, veiklos atlikimo kokybę bei santykius su mokiniais, jų tėvais, kolegomis. Mokytojams „įgalinančių“ mokymų metu pavyko įžvelgti pozityvius ugdymo organizavimo nuotoliniu bÅ«du pasikeitimo aspektus, dalinantis jau patirtomis sėkmėmis, įvaldytais technologiniais pokyčiais, pedagoginio bendradarbiavimo perkėlimu į virtualųjį pasaulį. Lektorė pateikė praktiškų patarimų, kaip išnaudoti ZOOM platformoje teikiamas technines galimybes organizuojant pamoką. Tai, kas naujai patiriama, išmokstama - įgalina.


„Integruoti teatro metodai – atmosferai, aktyvumui, mokymuisi“ – virtualus susitikimas su aktore, režisiere, choreografe, pedagoge, teatro vaikams įkÅ«rėja Ieva JackevičiÅ«tė ir aktoriumi Raimondu Kleziu. Šio susitikimo metu buvo išbandomi atpalaiduojantys ir įgalinantys metodai, skirti mokytojų ir mokinių savijautos gerinimui. Taikyti teatrą, kaip įrankį mokymuisi, ugdymą paverčia labiau įtraukiančiu. Mokytojo ir mokinio dalyvavimas teatriniuose žaidimuose leidžia atsirasti teigiamam pokyčiui mokinio suvokime. Mokytojas tampa jam lygiaverčiu, kuriama draugiška aplinka ir teigiamomis emocijomis grįsti tarpusavio santykiai.


Šokis, muzika, dailė taip pat mokiniams asocijuojasi su teigiama mokymosi patirtimi. Dėka pasiÅ«lytų pratimų tinkamumo vyksta taiklesnis vieni kitų pažinimas, atsiskleidimas, bendraminčių atradimas, gyvenimiškų situacijų sprendimas, mokinių užslopintų minčių atskleidimas, vidinių konfliktus, baimių ir kompleksų atsikratymas.


Kaip padaryti, kad darbas per nuotolį bÅ«tų „gyvas“ ir „įtraukiantis“? – nuotolinio mokymo gerąsias praktikas, iššÅ«kius ir galimybes virtualiame kvalifikacijos kėlimo renginyje „Mokymąsi skatinantis nuotolinis mokymas“ atskleidė lektorius, Neringos sporto mokyklos direktorius, IT mokytojas ekspertas, sertifikuotas švietimo lyderystės konsultantas Norbertas Airošius“. Virtualaus seminaro metu mokytojai diskutavo apie nuotolinio ugdymo iššÅ«kius, galimybes, tobulino skaitmenines kompetencijas, susipažino su įvairių IT įrankių taikymo ir interaktyvių užduočių panaudojimo galimybėmis matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos bei informacinių technologijų pamokose. Lektorius rekomendavo ugdymo procese naudoti mokinių pamėgtą priemonę - kÅ«rybinį kompiuterinį žaidimą Minecraft, kurio dėka galima išgirsti ir pritaikyti mokinių pomėgius, išdrįsti prašyti jų pagalbos planuojant pamoką ir įtraukti juos į šÄ¯ procesą kalbantis „mokinių“ kalba. Teigiamomis emocijomis grįsti tarpusavio ryšiai skatina tobulėjimą.


Patirtomis nuotolinio darbo sėkmėmis dalijosi ir Zarasų rajono mokyklos pedagogai.


Zarasų profesinės mokyklos profesijos mokytoja bei Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos fizikos mokytoja Donata Radionova pristatė nuotolinio mokymo aplinką Moodle, kurioje talpinama mokymosi medžiaga, užduotys mokiniams, testai, organizuojamos vaizdo pamokos. Ugdymo turinį mokytoja paįvairina PlayPosit programėle, kuri leidžia į video medžiagą įterpti klausimą. Flippity.net programėlė leidžia kurti kryžiažodžius, galvosÅ«kius, pateikti užduotis įvairių žaidimų pagrindu (atminties kortelės, viktorinos ir kt.). Mokytojos Donatos pateikti virtualių pamokų pavyzdžiai paskatins kitus naudotis pateiktais pavyzdžiais ir kurti savus.


Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos muzikos mokytoja Diana Skvarčinskaitė pasidalijo patirtimi apie neformaliojo ugdymo galimybes nuotoliniu bÅ«du. Be aktyvių virtualių užsiėmimų mokytoja Diana su mokinėmis sėkmingai dalyvavo respublikiniame konkurse „Tarmių lobynai“, Tarptautinėje jaunųjų folkloristų konferencijoje, kurioje Dianos mokinė pristatė virtualų pranešimą „Iš kur aš atėjau?“. Dalyvauta ir etninės kultÅ«ros olimpiados rajoniniame ture, kuriame mokiniai turėjo komisijai virtualiai pristatyti praktinius darbus ir atlikti virtualų testą, Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „STREAM srovė“ Diana Skvarčinskaitė pristatė pranešimą „STREAM’as muzikoje ar muzika STREAM‘e“. Pedagogė džiaugėsi asmeninio tobulėjimo galimybėmis, užbaigtomis studijomis per nuotolį. Mokytoja Diana, puoselėjanti etninės kultÅ«ros lobynus, nustebino virtualia dovana. Renginio dalyviams kartu su dukrele Gilme atliko Advento dainą „Sodai sodai“.


Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Andželika VitkÅ«nienė pristatė savo pamokų „Nuotolinio mokymo iššÅ«kius ir įdomybes“. PranešÄ—ja teigė, kad nuotolinis mokymas kiekvienam iš mÅ«sų yra didžiulis iššÅ«kis. Tai pokytis. O tai nėra patogu ir priimtina... Ką daryti, kad bÅ«tų lengviau ir įdomiau? Ugdant nuotoliniu bÅ«du svarbiausia yra susitarimai su mokiniais, kurių besąlygiškai svarbu laikytis patiems mokytojams. Reikia priimti mokinių žaidimo taisykles, nes jie turi gerų idėjų, pasikliauti jais, perleisti jiems pamokos „valdymą“. Mokytojos Andželikos mokiniai veda klasės valandėles, vadovauja pamokai, kuria sau užduotis ir net metodinę medžiagą. Nuolat prašoma mokinių drįsti kalbėti, rašyti apie savijautą (kaip jautiesi, kas negerai, kas patinka, ką galėčiau pakeisti...). Leidžiama rinktis norimą užduotį, atlikimo bÅ«dą, net laiką. SiÅ«lomos dienos be kompiuterio: pateikiamos alternatyvios užduotys su knyga, prie lango, skolų (savirefleksijos) diena. Mokytoja pabrėžė, kad labai svarbu neakcentuoti akademinių pasiekimų, patraukti juos į antrą planą. Juk mokome ne dalyko žinovą, o besimokantįjį.


Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytoja Loreta Milkuvienė atskleidė savo organizuojamo nuotolinio ugdymo stipriąją pusę – nuolatos tobulinamų naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų mažiesiems ugdytojams pritaikymą. Ji aiškino, kaip labai paprastai galima pateikti mokomąją medžiagą, užduotis nuotoliniu bÅ«du naudojant padlet.com platformą. Šios platformos galimybės leidžia sistemingai talpinti mokomąją medžiagą ikimokyklinio amžiaus vaikams visai savaitei. Mokytoja skelbė savo idėjas, dalinosi įrašais, programėlėmis (www.storyjumper.com, www.jigsawplanet.com, https://h5p.org/), sukurtais žaidimais, knygomis, dėlionėmis.


Zarasų LL3 pokyčio projektas „Mokymasis įkrauna“ – taip pat atviras pokyčiams. Šalia anksčiau planuojamų integruotų pamokų, kurių metu mokiniai patiria mokymosi džiaugsmą, gali bÅ«ti įgyvendinamos pamokos, projektai, veiklos ir nuotoliniu bÅ«du, nes nepaisant įvairiausių sunkumų, po išklausytų mokymų atsiveria nesibaigiantis galimybių sąrašas:


- Pakeisti įprastą, nusistovėjusį pamokos turinį pritaikant siūlomus IT įrankius;
- Virtualiai organizuoti ekskursijas, parodas, išvykas;
- Integruoti teatrą kaip įrankį mokymuisi;
- Virtualiai bendradarbiauti;
- Suteikti mokiniams galimybę atrasti ir tyrinėti namų aplinką;
- Planuoti dienas be kompiuterio;
- Skatinti mokinius vesti virtualias klasės valandėles;
- Skaityti knygas neįprastose erdvėse;
- Išgirsti ir padėti įgyvendinti mokinių idėjas: skatinti mokinius kurti metodinę medžiagą, dėliones, žaidimus, dalintis su kitais.

 

Tikimės, kad mūsų mokiniams kiekviena būsima pamoka bus įdomesnė.


Virtualų pedagogų tobulinimosi renginį moderavo Zarasų savivaldybės švietimo ir kultÅ«ros skyriaus mentorius, projekto „Lyderių laikas - 3“ Zarasų kÅ«rybinės komandos vadovas S. Kaulavičius.

 

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorė,
Projekto „Lyderių laikas - 3“

Zarasų kūrybinės komandos narė

Rasa Jurevičienė

Nuotraukos

Svetlana Veikšrienė 2021-01-06 14:14:36
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?