2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Mokymasis „įkrauna”

Vasario mėnesį Zarasų rajono savivaldybėje startavęs projektas „Lyderių laikas 3“, kurio pagrindinė veikla pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas, įgauna pagreitį. Projektu „Lyderių laikas 3“ siekiama savivaldybėje inicijuoti švietimo kokybės kaitos projektus, kurie  gerins mokyklų vadovų ir mokytojų kompetencijas,  skatins mokinių pažangą, aktyvins  mokyklų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. ,,Lyderių laikas 3“ – tai pokyčio projektas, kuris padės savivaldybei įgyvendinti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, nukreiptas į besimokančiųjų sėkmę, lyderystę, bendravimo kultūros kaitą.
 
 Suformuota „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda iš 14 Zarasų miesto bei rajono švietimo įstaigų atstovų (iš ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigų ). Įvyko 3 rajono kūrybinės komandos mokomieji konsultaciniai renginiai, kuriuos vedė psichologė, vadybos konsultantė Kotryna Gotgerg. Kon­sul­ta­ci­jų me­tu komanda ieš­ko­jo po­ky­čio pro­jek­to kryp­ties, idėjos,  ana­li­za­vo pro­ble­mi­nius klau­si­mus kiekvienoje ugdymo įstaigoje, ieškojo atsakymų į klausimą - kokio pokyčio reikia Zarasams. Ieškodami išsamesnio atsakymo, kiekvienas komandos narys pasirinktinai apklausė mokinius, tėvus, pedagogus. Išanalizavus ir susumavus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad tiek mokinių, tiek tėvų, tiek mokytojų nuomonės dėl pokyčių sutampa. Visi pageidauja daugiau išmanių ir interaktyvių mokymosi priemonių, renovuotų ir modernių švietimo įstaigų, efektyvesnio turimų erdvių išnaudojimo mokyklose ir už jos ribų, įvairesnės popamokinės veiklos bei įdomesnių laisvalaikio praleidimo formų, kad daugiau mokyklose atsirastų švietimo pagalbos specialistų, jaunų bei motyvuotų pedagogų. Konsultacinių renginių metu daug diskutuota ugdymo kokybės gerinimo klausimais. Taip bu­vo iš­gry­nin­ta pokyčio pro­jek­to te­ma „Mokymasis „įkrauna“. Šioje temoje slypi  mokymas(is), kuris yra patrauklus ir įkvepia tiek vaikus, tiek ir pedagogus, tuo pačiu sprendžia ir vaikų motyvacijos, ir mokytojų tobulėjimo klausimus.
 
 „Įkraunančio mokymosi“ atsiradimui reikės:
 
- Sukurti aktyvių mokytojų tinklą ir siekti, kad kiekvienas iš jų pajustų „Jūsų reikia“;
 
- Prasmingų ir aktyvių mokymosi veiklų, kūrybos;
 
- Bendradarbiavimo, grįsto  pasitikėjimu vieni kitais;
 
- Sukurti ir įdiegti palaikymo sistemą;
 
- Pritraukti ir įveiklinti partnerius, tėvus ir vyresniuosius mokinius.
 
Inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius šia tema mokyklose taip pat  padės pagal „Lyderių laikas 3“ programą  atliktas ir kūrybinei komandai bei mokyklų vadovams pristatytas  „Pedagogų profesinio kapitalo“ tyrimas, kurio rezultatai paskatins giliau pažvelgti į savo įstaigos problemas, ieškoti priemonių, priimti bendrus susitarimus bendruomenėje dėl teigiamo pokyčio. „Pedagogų profesinio kapitalo“ tyrimą atliko Šiaulių universiteto tyrėjų komanda, pristatė tyrėjų komandos vadovė doc. Dr. Jūratė Valuckienė. Su tyrimu galima susipažinti čia.
 
Dalyvavimas projekte – didžiulė galimybė tobulėti, mokymasis bendrauti ir bendradarbiauti, gerbti kolegų nuomonę, ne tik sakyti, bet ir išklausyti, priimti nutarimus remiantis faktais, statistika, apklausų duomenimis.
 
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas,
rajono kūrybinės komandos projekto „Lyderių laikas 3“ vadovas
Stanislovas Kaulavičius

 

Nuotraukos
Švietimo ir kultūros skyrius 2019-06-21 08:25:46