2023 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Mūsų knygynėlyje „Didysis traukinio apiplėšimas“

„Di­dy­sis trau­ki­nio api­plė­ši­mas“
 
 
Pa­tar­lė sa­ko, kad ne­tu­rė­tu­me spręs­ti apie kny­gą iš jos vir­še­lio. Ta­Äiau tu­riu pri­si­pa­Å¾in­ti, šÄ¯ kar­tą rin­kau­si bÅ«­tent taip – sto­vint bib­lio­te­ko­je ir ap­Å¾iÅ«­ri­nė­jant kny­gų len­ty­nas dė­me­sį iš­kart pa­trau­kė di­de­lė nau­ja kny­ga, ant ku­rios vir­še­lio pa­vaiz­duo­tas trau­ki­nys. Pa­pras­tai gal ir ne­bÅ«­Äiau pa­Ä—­mu­si to­kio po­bÅ«­džio kny­gos skai­ty­mui (na, ne itin do­miuo­si trau­ki­niais), bet ši vi­lio­te vi­lio­jo...
 
Per­skai­Äiu­si kny­gą jau­Äiau­si lyg ką tik pa­Å¾iÅ«­rė­ju­si ge­rą veiks­mo fil­mą. Il­gai ne­ga­lė­jau at­si­gau­ti, min­tys vis su­ko­si tai apie vie­ną, tai apie ki­tą sky­rių, pa­strai­pą... Skai­tant rai­dės tar­si at­gi­jo, vis­ką ga­li­ma bu­vo kuo pui­kiau­siai įsi­vaiz­duo­ti. Au­to­rius Mi­cha­el Crich­ton iš­sa­miai ap­ra­šÄ— Vik­to­ri­jos lai­kų An­gli­ją, net ma­dą, o juk kny­ga – apie trau­ki­nio api­plė­ši­mą! Ge­nia­lus ir ku­pi­nas ža­ve­sio va­gis Ed­var­das Pir­sas gau­na ke­tu­ris ne­Ä¯ti­ki­­miau­sio­se vie­to­se pa­slėp­tus rak­tus ir organizuoja pabėgimą iš griež­Äiau­siai sau­go­mo ka­lė­ji­mo An­gli­jo­je… Na, bet ką aš čia – ge­riau pa­tys pa­skai­ty­ki­te ir įsi­ti­kin­ki­te, ko­kia tai įdo­mi kny­ga.
 
Anas­ta­si­ja KISELIOVA
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-12-11 23:56:25
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?