2022 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Mūsų knygynėlyje „Žvaigždėtos lubos“

Kiek­vie­nas am­Å¾ius tu­ri sa­vo ka­rus, epi­de­mi­jas, ne­pa­gy­do­mas li­gas. Taip ir XXI am­Å¾ius. Vis dau­giau žmo­nių su­ser­ga ir mirš­ta nuo vė­Å¾io. Nors šiuo­lai­ki­nė me­di­ci­na spar­Äiai žen­gia į prie­kį, ta­Äiau vis vien ne­spė­ja iš­gel­bė­ti dau­gy­bės gy­vy­bių. Skaus­mas ser­gan­Äio­jo, ži­nan­Äio, kad ne­be­pa­sveiks... Bet ne ma­Å¾es­nė kan­Äia ir ša­lia esan­Äio ar­ti­mo žmo­gaus, ku­ris be­jė­gis pa­dė­ti ir ne­Å¾i­no, ar be­ga­lės pa­kel­ti ne­tek­tį...
 
 
Jo­han­nos Thy­dell kny­go­je ,,Žvaigž­dė­tos lu­bos“ kaip tik pa­sa­ko­ja­ma apie pa­aug­lę Je­ną, ku­rios ma­ma ser­ga vė­Å¾iu. Mer­gi­nos gy­ve­ni­mas vi­siš­kai ki­toks nei mÅ«­sų. O vie­ną die­ną nu­ti­kus tam, kas ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­jo nu­tik­ti, Je­nos gy­ve­ni­mas ver­Äia­si aukš­tyn ko­jo­mis...
 
„(...) Jei tu nu­mir­si, ma­ma,
 
Aš at­im­siu sau gy­vy­bę.
 
_________
 
Jei tu nu­mir­si, ma­ma,
 
Aš ke­ti­nu gy­ven­ti to­liau.
 
Dėl ta­vęs“...
 
Šią kny­gą pa­tar­Äiau per­skai­ty­ti tiems, ku­rių kas nors iš ar­ti­mų­jų ser­ga šia bai­sia li­ga. Bet ne tik jiems – vi­siems. Tam, kad su­pras­tu­me, kaip jau­Äia­si jau­nas žmo­gus, at­si­dÅ«­ręs to­kio­je bai­sio­je si­tu­a­ci­jo­je.
 
Ged­min­tė DIMITREVIČIŪTĖ
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:42:08
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?