2021 m. liepos 29 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Nuo lapkričio 7 dienos Lietuvoje trims savaitėms įvedamas visuotinis karantinas

Šiandien, trečiadienį, vykusiame posėdyje Vyriausybė, atsižvelgdama į nepalankią epidemiologinę situaciją, apsisprendė nuo lapkričio 7 dienos Lietuvoje trims savaitėms įvesti visuotinį karantiną.

 

Karantino metu, kuris šalyje galios iki lapkričio 29 dienos 24:00 valandos, galios eilė reikalavimų ir rekomendacijų.

 

Asmenys bus įpareigoti viešose vietose bÅ«ti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų.

 

Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis.

 

Apsaugines veido kaukes visose viešose vietose turi dėvėti vyresni nei 6 metų amžiaus asmenys. Kaukių dėvėti nereikės sportuojant atviroje erdvėje, aukštojo meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui bÅ«nant su kauke. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos bÅ«klės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos bÅ«klei, jiems rekomenduojama nešioti veido skydelį. Ir už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus šeimos narius.

 

Taip pat bus siÅ«loma riboti keliavimą miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Vyriausybė taip pat apsispręs dėl rekomendacijos riboti judėjimą dėl nebÅ«tinų priežasčių – palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą, dėl sveikatos priežiÅ«ros ir kitų paslaugų.

 

Rekomenduojama nerengti asmeninių švenčių privačiose erdvėse arba jas organizuoti dalyvaujant ne daugiau nei 10 asmenų dėvint kaukes. Ir riboti artimą kontaktą su kitų šeimų ir (ar) namų Å«kių nariais arba susitikti ne daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) namų Å«kių nariams dėvint kaukes.

 

Nutarimo projekte rašoma, kad karantino metu bÅ«tų draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultÅ«ros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibÅ«rimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus: aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiÅ«rovų ir laidotuves, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų.

 

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu bÅ«du arba daliniu nuotoliniu bÅ«du, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas bÅ«tina atlikti darbo vietoje. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

 

Ribojami srautai parduotuvėse, grožio salonuose. Grožio salonai, ne maisto prekių parduotuvės galės ir toliau veikti, tačiau reikės riboti lankytojų srautą. Parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose ir teritorijose šalia jų turi bÅ«ti užtikrinamas 10 kv. m. prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo bei užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, bÅ«tinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprÅ«pinimo bÅ«tinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos“, – rašoma nutarimo projekte. Taip pat įvardijama, kad ir paslaugų teikimo vietose (išskyrus apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas) turi bÅ«ti užtikrinamas 10 kv. m. paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo bei užtikrinamos kitos apsaugos priemonės.

 

Nutarimo projekte nurodoma, kad apgyvendinimo paslaugos teikiamos apgyvendinant viename kambaryje ne daugiau nei po 2 asmenis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus). Bendro naudojimo patalpose turi bÅ«ti užtikrinta, kad visų asmenys dėvi kaukes ir laikosi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių). Draudžiama SPA, sporto klubų veikla. Nutarimo projekte numatoma drausti sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veiklą. Taip pat kultÅ«ros, laisvalaikio ir pramogų įstaigų lankymas.

 

Maistas tiekiamas tik išsinešimui. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, išskyrus: maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais bÅ«dais; viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose.

 

Ikimokyklinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų ugdymas ir toliau vyks ugdymo įstaigose. Tam bus nustatytos atskiros sąlygos saugumui užtikrinti, kurios dar turi paaiškėti. Vyresniųjų klasių mokiniams pamokos bus vykdomos nuotoliniu bÅ«du arba derinant nuotolinį su kasdieniu bÅ«du. Išimtys numatomos besimokantiems specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse. Šiems moksleiviams ir toliau ugdymas bus užtikrintas ugdymo įstaigose, kur bus nustatytos atskiros sąlygos saugumui užtikrinti. Profesinis ir aukštasis mokslas bent iš dalies vyks per nuotolį. Profesinis mokymas (ar jo dalis), išskyrus pirminį profesinį mokymą vykdomą kartu su socialinių įgÅ«džių programa, ir aukštojo mokslo studijos (ar jų dalis) vyks nuotoliniu bÅ«du, užtikrinant atskirai nustatytas sąlygas. Švietimo pagalba bus teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas bÅ«tinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprÅ«pinimo bÅ«tinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat bÅ«du, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu bÅ«du.

 

Karantino metu gydymo įstaigose privalės bÅ«ti užtikrintas pacientų bei lankytojų srautų valdymas ir bus uždraustas pacientų lankymas, išskyrus tam tikras išimtis. Taip pat dalis paslaugų bus tiekiama nuotoliniu bÅ«du. Per karantiną bus draudžiamas asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės bÅ«klės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą. Kokiu bÅ«du pacientas gaus ambulatorines gydymo paslaugas, sprendimą priims jas tiekiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos bÅ«klę ir, kas labiausiai atitiktų ligonio interesus. Kontaktiniu bÅ«du teikiamos odontologijos, nėšÄiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiÅ«ros, taip pat vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą paslaugos. Kontaktiniu bÅ«du bus vykdomos ir ligų prevencijos programos, atliekamas įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos. Sveikatos priežiÅ«ros įstaigos vadovai turės užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugos bÅ«tų teikiamos pagal patvirtiną planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų planą, parengtą pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus ir atitinkantį paciento interesus. Ä®staigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalės tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktÅ«ros informacinę sistemą.

 

Pamaldos – nuotoliniu bÅ«du. Rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas nuotoliniu bÅ«du (išskyrus laidotuvių apeigas, kai dalyvaujama ne daugiau nei 10 asmenų) arba tokiu bÅ«du, kad bÅ«tų išvengta susibÅ«rimų (užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.

 

Bus apribojamas ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimas ir vykdymas. 

 


Svetlana Veikšrienė 2020-11-04 16:58:51
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Koks pavadinimas, JÅ«sų manymu, labiausiai tiktų naujai kultÅ«rinės paskirties erdvei/statiniui Zaraso ežero saloje Zarasuose?