2020 m. liepos 12 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Pagerbė Dievo tarną, kankinį arkivyskupą Mečislovą Reinį

Zarasų rajone iškilmingai paminėtas Dievo tarno, kankinio arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas. Šiemet tikintieji mini šio iškilaus žmogaus 135-ąsias gimimo metines. Iškilmės  prasidėjo Antalieptės seniūnijos Madagaskaro kaime. Čia įvyko informacinio stendo, skirto arkivyskupo atminimui, šventinimas.
 
Rajono Savivaldybės tarybos narė Olga Raugienė papasakojo šio stendo atsiradimo istoriją. Praėjusiais metais Antalieptėje lankėsi Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, jis aplankė ir Madagaskaro kaime Mečislovo Reinio gimtinę. Jo Ekscelencija ir pasiūlė iškilaus šio krašto žmogaus tėviškėje, prie kelio Antalieptė-Daugialiai, įrengti  informacinį stendą, kad žmonės plačiau sužinotų apie šį Dievo tarną.
 
Antalieptės krašto meistrai Saulius Savickas ir Vygantas Ardišauskas dailiai sumeistravo stendą. Jame įrašyti tekstai apie Mečislovo Reinio gyvenimą, veiklą lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. 
 
Informacinį stendą pašventino Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Šventinimo iškilmėse dalyvavo antalieptiškiai, rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, Zarasų Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios   klebonas dekanas kunigas Vydas Juškėnas.
 
Po šventinimo šv. Mišias Zarasų bažnyčioje  šios bažnyčios klebonas, dekanas kunigas Vydas Juškėnas, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Dievo gailestingumo koplyčios kapelionas kunigas Renatas Švenčionis, diakonas Dainus Kaunietis, kiti kunigai.
 
Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko Mečislovo Reinio 135-osioms gimimo metinėms skirta konferencija „Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio vardo įamžinimo ženklai“ Šio renginio metu veikė knygų, dokumentų ir periodikos paroda, kurioje plačiai buvo plačiai pristatyta Mečislovo Reinio veikla ir jo asmenybės bruožai. Į konferenciją gausiai susirinko ne tik zarasiškių, bet  ir jų svečių. Konferencijos dalyvius sveikino rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, Zarasų Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios   klebonas, dekanas kunigas Vydas Juškėnas.
 
Dievo tarnui Mečislovui Reiniui -135: jo vardo įamžinimas“, - tokį pranešimą konferencijoje skaitė Lietuvių, Ukrainiečių asociacijos prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė .
 
Rajono savivaldybės tarybos narė Olga Raugienė papasakojo apie Dievo tarno Mečislovo Reinio darbus Antalieptėje. 
 
Apie vyskupo Mečislovo Reinio pasirinkimo kryžkeles pranešimą skaitė Vilniaus universiteto Santaros klinikų Dievo gailestingumo koplyčios kunigas, kapelionas Renatas Švenčionis.
 
Konferencijoje ir buvo prisimintas kilnaus šio krašto sūnaus gyvenimo kelias. Gimė jis 1884 metais vasario pradžioje Madagaskaro  kaime, ūkininkų šeimoje.  Šeima buvo gausi, bet nepasiturinti. Mečislovas buvo vienuoliktas vaikas šeimoje. Netrukus jis liko našlaičiu. Sunkiai sužalojo aklys jo tėvą. Nuo sužalojimų tėvas Jeronimas mirė.
 
Tačiau vaikas atkakliai siekė mokslų. Mokėsi Antalieptės pradinėje mokykloje, vėliau Baltarusijoje. Atsirado jam galimybė mokytis ir Rygos gimnazijoje, kurią jis sėkmingai baigė.  
 
1901 metais Mečislovas Reinys jau mokosi Vilniaus kunigų seminarijoje, kurią baigia 1905 metais. 1907 m. birželio 10 d. jis įšventintas į kunigus. Po dviejų metų jis baigia Peterburgo dvasinę akademiją. Mečislovas Reinys parengė darbą apie krikščionybės įtaką dorovės mokslui ir gavo teologijos magistro vardą. Studijavo Leveno, Strasbūro universitetuose. 1912 m. gavo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.
 
Žemiška kelionė tęsėsi šešiasdešimt devynerius metus, šios kelionės metu Mečislovas Reinys nuveikė daugybę kilnių, gražių ir garbingų darbų. Jo darbai buvo skirti ne tik Bažnyčiai, tikintiesiems. Šie darbai buvo skirti ir visai valstybei. 1916-1922 metais jau būdamas profesoriumi, Mečislovas Reinys dėsto Vilniaus kunigų seminarijoje. 1922-1940 m. jis Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto psichologijos katedros profesorius. Čia dirbdamas kūrė lietuvišką psichologijos terminologiją. Tuomet   Reinys įstojo į Krikščionių demokratų partiją. Jis rengė šios partijos programą ir įstatus, Jis buvo vienas aktyviausių šios partijos narių. Nuo šios partijos 1925-1926 metais jis buvo paskirtas Lietuvos užsienio reikalų ministru. Kaip pranešime pažymėjo pranešėjas Renatas Švenčionis, visur ir visada Mečislovas Reinys buvo visų pirma kunigas.  
 
Arkivyskupas  daug rašė, aktyviai bendradarbiavo spaudoje. 1939 metais išėjo jo knyga Rasizmo problema. Ji kritikavo nacizmą ir komunizmą.
 
1940 metais jis tapo arkivyskupu. 1942-1947 metais Mečislovas Reinys Vilniaus arkivyskupijos Apaštališkojo sosto administratorius. Tuo pat metu jis buvo ir Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos valdytoju.
 
Konferencijoje ne sykį buvo pabrėžta, kad Mečislovas Reinys buvo dydis eruditas, visada aktyviai dalyvavo bažnyčios ir valstybės gyvenime. Jis kategoriškai atsisakė bendradarbiauti su okupacine valdžia ir liko ištikimas Dievui, tikėjimui, savo krašto žmonėms.  
 
1947 m. birželio 12 d. išvedamas ginkluotos apsaugos iš savo namų Mečislovas Reinys. Ir atsiduria jis KGB rūsiuose. Netrukus jis buvo nuteistas kaip politinis kalinys. Mečislovas kalėjo Vladimiro griežtojo režimo kalėjime. Ši įkalinimo vieta, buvusi apie 200 kilometrų nuo Maskvos, buvo skirta „aukštesniojo rango kaliniams“ Čia jis 1953 metų lapkričio mėnesį mirė, palaidotas kalėjimo bendrame kalinių kape. Jo palaikai taip ir nebuvo surasti. Lietuvoje yra trys simboliniai kapai.
 
Iškilmės Zarasuose dar sykį pademonstravo, kad zarasiškiai gerbia, myli ir saugo Mečislovo Reinio atminimą. Antalieptėje yra jo vardu pavadinta gatvė. Šio iškilaus žmogaus atminimas gyvas ir žmonių širdyse.                                                                                   
Petras Ivanovas
 
Nuotraukose – užfiksuotos iškilaus kraštiečio Mečislovo Reinio pagerbimo akimirkos.   
Autoriaus nuotraukos 

Zarasų rajono savivaldybė 2019-11-15 08:02:55