2020 m. spalio 24 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Pagerbė kilnaus šviesuolio atminimą

Kilnus Zarasų krašto šviesuolis Domininkas Bukontas mirė 1919 metų sausio 19 dieną. Praėjusį penktadienį, mirties metinių išvakarėse, Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas  Arnoldas Abramavičius, rajono Savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas paminklo  nusipelniusiam gydytojui padėjo gėlių krepšelį, o prie kapo uždegė žvakes ir padėjo gėlių krepšelį. 
 
D. Bukontas palaidotas Zarasų miesto kapinėse. Ant paminklo iškaltas užrašas: „Daktaras Domininkas Bukontas. 44 metų amžiaus. Mirė 1919 m. sausio 19 d. Didesnės už tą meilės niekas neturi, idant kas guldytų savo gyvastį už savo prietelius“.
 
Ši šviesaus atminimo asmenybė gimė 1873 m. rugpjūčio 11 d. Kegrių kaime, dabartiniame Akmenės rajone. Baigęs medicinos studijas Charkovo universitete, 1901 m. pradėjo dirbti Dusetose gydytoju, o nuo 1906 metų dirbo Zarasuose. Gyvendamas ir dirbdamas Zarasuose jis rūpinosi ligoninės įkūrimu, savivalda, kooperatyvais, draugijomis, vaikų mokymu, gyventojų švietimu, kultūra, įsteigė biblioteką-skaityklą ir nupirko lietuviškų knygų, užsakė laikraščių. Jis siekė, kad lietuvių kalba būtų vartojama viešame gyvenime, kad pamaldos vyktų ir lietuvių kalba. 1915 m. gydytojas buvo mobilizuotas į caro kariuomenę, dirbo Daugpilio ir Turmanto karo ligoninėse. 1918 metais jis vėl sugrįžo į Zarasus. Gydytojas mirė užsikrėtęs dėmėtąja šiltine.
 
Zarasų krašte gerbiamas Domininko Bukonto atminimas. 1993 metais miesto aikštėje buvo atidengtas paminklas šiam tauriam žmogui.  2011 metais rajono Savivaldybė išleido knygą „Domininkas Bukontas“ apie Zarasų krašto šviesuolį, gydytoją, antropologą, kultūros ir švietimo puoselėtoją.
 
Nuotraukose: Zarasų krašto kilnaus šviesuolio Domininko Bukonto pagerbimas prie paminklo ir kapo. 

 

Mero patarėjas

Petras Ivanovas

Nuotraukos

Petras Ivanovas 2019-01-21 15:00:24
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?