2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Panaudotos ES Solidarumo fondo lėšos

2017 m. spalio 4 d., dėl ilgalaikių vasaros ir rudens liūčių, visoje Lietuvoje buvo paskelbta valstybinio lygmens ekstremali situacija. 2017 m. gruodžio 22 d. Žemės ūkio ministerija pateikė paraišką ES komisijai dėl paramos Lietuvai skyrimo iš ES Solidarumo fondo, pagal kurią Lietuvai skirta 16 918 941,00 eur.


2018 m. spalio 3 d. priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 988 „Dėl dotacijos iš Europos Sąjungos solidarumo fondo“, kuriuo VĮ Valstybės žemės fondui pavedama būti atsakingam už dotacijos panaudojimą numatytoms priemonėms finansuoti, bei kartu su savivaldybėmis organizuoti melioracijos infrastruktūros atstatymo darbus.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“ 11 punktu, buvo pasirašyta sutartis su Zarasų rajono savivaldybės administracija dėl Priemonės dalies finansavimo, 154 970,00 eur sumai, iš jų pagal Taisykles parengtame ir su Valstybės žemės fondu suderintame objektų sąraše nurodytų melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo, melioracijos statinių projekto ekspertizės ir melioracijos statinių statybos techninės priežiūros paslaugoms skirta 14 090,00 eur, o Objektų sąraše nurodytų melioracijos statinių remonto ir (ar) rekonstravimo darbams skirta 140 880,00 eur.


Darbai atlikti Smalvų, Imbrado, Avilių, Baibių kadastro vietovėse. Darbus vykdė UAB „Rokmelsta“, UAB „Keljeras“, AB „Anykščių melioracija“ ir UAB „Stamela“. Įgyvendinant programą buvo sutvarkyta 15 vnt. vandens pralaidų, 12,761 km griovių ir 0,548 km drenažo sistemų. Atlikti darbai užtikrins žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių tinkamą veikimą.

 

Kaimo plėtros skyrius
 


Svetlana Veikšrienė 2019-10-09 08:44:56