2020 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

PAPILDYTAS kvietimas dalyvauti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 2019 m. įgyvendinimo projektų atrankoje

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą Suvieko ir Degučių seniūnijose. Kitose seniūnijose konkursai bus skelbiami, kai įvyks Išplėstinių seniūnaičių sueigų posėdžiai dėl 2.3 Priemonės įgyvendinimo.
 
Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.
 
Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-334, patvirtinto aprašo nustatyta tvarka Antalieptės sen., Antazavės sen., Degučių sen., Dusetų sen., Imbrado sen., Salako sen., Suvieko sen., Turmanto sen., Zarasų sen., Zarasų miesto sen.
 
Paraiškas gali teikti – Antalieptės sen., Antazavės sen., Degučių sen., Dusetų sen., Imbrado sen., Salako sen., Suvieko sen., Turmanto sen., Zarasų sen., Zarasų miesto sen. Teritorijose veiklą vykdančios:
 
1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,
 
2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas,
 
3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.
 
Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
 
Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos šios Zarasų rajono savivaldybės seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimais patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius.
 
 
Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Dusetų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 16 d. protokolu Nr. 4N-6, tinkamomis finansuoti veiklos Dusetų seniūnijoje yra šios:
veikla 10.6 bendruomeninės akcijos it iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Dusetų seniūnijoje yra 300 Eur, didžiausia vienam projektui -1365 Eur.

 

Dusetų seniūnijos informacija papildyta 2019-08-30
 

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Antazavės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 14 d. protokolu Nr. SV(1.14)-2, tinkamomis finansuoti veiklos Antazavės seniūnijoje yra šios: veikla 10.6 bendruomeninės akcijos it iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

 

Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Antazavės seniūnijoje yra 250 Eur, o didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 777 Eur.

 

Antazavės seniūnijos informacija papildyta 2019-08-30

 
 
Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Zarasų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 20 d. protokolu Nr.VI- 4, tinkamomis finansuoti veiklos Zarasų seniūnijoje yra šios:

1) bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

 
Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Zarasų seniūnijoje yra 1 Eur, o didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 1294 Eur.
 
 
Zarasų seniūnijos informacija papildyta 2019-08-29
 
 
Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Suvieko seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 13 d. protokolu Nr. (7.1)SN-2, tinkamomis finansuoti veiklos Suvieko seniūnijoje yra šios:
 
1) kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
 
2) bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).
Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Suvieko seniūnijoje yra 270 Eur, o didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 684 Eur.
 
 
Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Degučių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 13 d. protokolu Nr. (1.19.)SS-5, tinkamomis finansuoti veiklos Suvieko seniūnijoje yra šios:
 
1) kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
 
2) bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
 
3) bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).
 
Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Degučių seniūnijoje yra 109 Eur, o didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 218 Eur.
 
 
Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Salako seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 16 d. protokolu Nr. SS-3 tinkama finansuoti veikla Salako seniūnijoje yra ši:

1. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą,
organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Salako seniūnijoje yra 250 Eur, didžiausia vienam projektui galima skirti 544 Eur.
 
 
Salako seniūnijos informacija papildyta 2019-08-27
 

 

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Imbrado seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 20 d. protokolu Nr. SD-56, tinkamomis finansuoti veiklos Imbrado seniūnijoje yra šios:


1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).


Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Imbrado seniūnijoje yra 200 Eur, o didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 791 Eur.

 

Informacija papildyta 2019-08-28

 

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Antalieptės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 16 d. protokolu Nr. (1.17.)SDR-2, tinkamomis finansuoti veiklos Antalieptės seniūnijoje yra šios:


1. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
 

Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Antalieptės seniūnijoje yra 100 Eur, o didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 675 Eur.

 

Informacija papildyta 2019-08-28

 

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės Turmanto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 14 d. protokolu Nr. SS-1, tinkamomis finansuoti veiklos Turmanto seniūnijoje yra šios:


1. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);


Mažiausia vienam projektui galima skirti suma Turmanto seniūnijoje yra 114 Eur, o didžiausia vienam projektui galima skirti suma yra 230 Eur.

 

 

 Informacija papildyta 2019-08-28
 
 
Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtų lėšų.
Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje 2019 m. aprašu, teikiamos tik pagal patvirtintą formą su privalomais priedais:
 
1) pareiškėjo steigimo dokumento kopija (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 
2) pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos kopijos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;
 
3) asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos kopija (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 
4) jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 
5) jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopijas;
 
6) jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
 
7) kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, kopijas.
 
Paraiškų teikimo būdas ir terminas – Paraiškos turi būti pateiktos Zarasų rajono savivaldybės administracijos vieno langelio principu dirbančiam 105 kab. (Sėlių a. 22, 32110, Zarasai) nuo konkurso paskelbimo kiekvienoje seniūnijoje dienos 30 kalendorinių dienų, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Ant voko turi būti nurodyta „Priemonė 2.3 „Remti bendruomeninę veiklą Zarasų rajono savivaldybėje“, pareiškėjo pavadinimas, arba elektroniniu paštu priemone2.3@zarasai.lt Paraiškos, pateiktos po 30 kalendorinių dienų laikotarpio, nebus priimamos.
 
Informaciją teikia:
 
2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą“ Zarasų rajono savivaldybėje koordinatorė Aksana Vorobjova, tel. (8 385) 307 31, e. paštu priemone2.3@zarasai.lt.
NuotraukosSvetlana Veikšrienė 2019-09-05 08:30:08