2019 m. balandžio 23 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

 Zarasų rajono savivaldybės administracija elektroninio aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 veiklos sritį:
 
 „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“
Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1
Remiamos veiklos:
Antrinis žemės ūkio produkcijos perdirbimas, rinkodara ir realizacija. Galimos projekto veiklos - maisto produktų gamybos cechų, skerdyklų, sūrinių, sulčių spaudyklų įregimas ir kt..
Vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu (finansavimo sąlygų aprašo papunkčius 4.2.6.1).
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Fiziniai asmenys gyvenamąją vietą deklaravę VVG teritorijoje;
Ūkininkai deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį VVG teritorijoje;
Juridiniai asmenys registruoti  VVG teritorijoje ir atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos   Respublikos   smulkiojo   ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma:
100 209,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 33 403,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
1. fiziniams asmenims, ūkininkams ir labai mažoms įmonėms iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;
2. mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
Finansavimo šaltiniai:  
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
 
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 22 d. iki 2018 m. balandžio 20 d., 14.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 
Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:
 
asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
 
Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nepriimamos.
 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo 09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais:
 
VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118;
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97119;
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97125;
VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33084.

2018-02-23 19:42:40
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Kaip vertinate pavasarines atliekų tvarkymo talkas?