2019 m. balandžio 23 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

 Zarasų rajono savivaldybės administracija elektroninio aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį:
 
 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2
Remiamos veiklos:
1. investicijos, skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, VVG teritorijų gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimui;
2. investicijos, skirtos viešiems objektams, kuriuose teikiamos paslaugos VVG teritorijos vietovėse (pvz.: prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt.) atnaujinimui ir tvarkymui;
3. investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime kūrimui.  kūrimui.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal                        LR Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų ir Viešųjų įstaigų įstatymus. Zarasų rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma:
138 728, 80 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
28 312,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai:  
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
 
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. kovo 15 d., 8.00 val. iki 2018 m.  gegužės 3 d. 14.00 val.
 
Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 
Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:
asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
 
Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nepriimamos.
 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo 09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais:
 
VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118;
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97119;
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97125;
VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33084.

2018-03-16 08:19:11
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Kaip vertinate pavasarines atliekų tvarkymo talkas?