2020 m. liepos 12 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

(PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS STABDOMAS) Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui gauti

Kviečiame iki 2020 m. kovo 27 d. 15.45 val. teikti paraiškas gauti Zarasų rajono savivaldybės finansavimą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms (toliau – Programa) įgyvendinti.


Kas gali teikti paraiškas? Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjais (toliau – Programos vykdytojas) gali būti mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. Programos vykdytojas turi turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre bei turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.


Kokie reikalavimai Programoms? Programos turinys ir siekiami rezultatai turi atitikti vieną iš šių sąlygų: mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra, darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas, asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete, andragogų kompetencijų tobulinimas, profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas, asmens bendrosios kultūros ugdymas. Programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 24 kontaktinės darbo valandos (kontaktinė darbo valanda – 60 min.) ir ne ilgesnė kaip 120 kontaktinių darbo valandų. Minimalus besimokančių suaugusiųjų skaičius grupėje – 10.


Programos vykdytojas iki 2020 m. kovo 27 d. 15.45 val. rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 121A arba 123 kab.) pateikia:
1. užpildytą paraišką Programų atrankos konkursui;
2. dokumentus, kurie patvirtina, kad Programos vykdytojas turi teisę vykdyti švietimo veiklą (yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre) ir turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį;
3. Programos vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją;
4. jeigu Programos įgyvendinime dalyvauja partneris, teikiama partnerio įstatų (nuostatų) kopija ir bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl atrankai teikiamos Programos vykdymo kopija.


Programos vykdytojas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų Programos vykdytojų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats Programos vykdytojas pateikė daugiau nei vieną paraišką, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos.


Paraiška ir jos priedai su lydraščiu teikiami užklijuotame voke nurodant ,,Paraiška Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo atrankai“, naudojantis registruoto pašto, kurjerių teikiamomis paslaugomis arba asmeniškai. Paraiška teikiama sunumeruotais lapais, susegta (surišta). Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos.


Programų finansavimui iš rajono Savivaldybės biudžeto 2020 m. skirta 1 000 (vienas tūkstantis) Eur.


Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00–16.00 val., penktadienį 8.00–14.45 val.) telefonu ir elektroniniu paštu konsultuoja Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Kazancevienė (tel. (8 385) 37179, el. paštas kristina.kazanceviene@zarasai.lt).


Pridedama. Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.

 

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija

 


Svetlana Veikšrienė 2020-03-12 16:58:00