2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Parengtas Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektas

Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2020 metų bendrasis planas pilnai įvykdytas. Besikeičianti demografinė padėtis rajono savivaldybėje, šalies vidaus ir išorės migracija, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių skaičiaus kaita, kintantys gyventojų švietimo poreikiai ir kiti veiksniai, susiję su šalies kultÅ«rine, socialine ir ekonomine situacija, įpareigoja parengti Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės taryba, tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrąjį planą (toliau - Bendrasis planas).


Bendrąjį plano projektą parengė Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyrius. Bendrojo plano projektas yra skirtas mokymo ir mokymosi kokybės gerinimui, švietimo prieinamumo užtikrinimui skirtingo amžiaus ir socialinių grupių asmenims pagal bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo programas, mokyklų ekonomiškumo didinimui, sveikos mokymosi aplinkos ir saugaus kelio į mokyklą laidavimui. Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos tikslas – sudaryti prielaidas ir sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gaunant reikiamą pagalbą, patiriant sėkmę mokantis socialinėje, kultÅ«rinėje ir (ar) kitose veiklose užtikrinant geresnės kokybės švietimą bei veiksmingesnį išteklių panaudojimą.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kÅ«rimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kÅ«rimo taisyklių patvirtinimo“, 35.3 papunkčiu teikiamas viešajam svarstymui Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės taryba, tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas. Prašoma visas suinteresuotas grupes ir asmenis pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriui adresu švietimas@zarasai.lt  pastabas ir pasiÅ«lymus dėl Bendrojo plano projekto tobulinimo iki 2021 m. balandžio 30 d.


Rajono administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyrius, apibendrinęs siÅ«lymus, Bendrojo plano projektą teiks Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kuris reglamento nustatyta tvarka – Zarasų rajono savivaldybės tarybai.

 

Švietimo ir kultÅ«ros skyrius

 


Svetlana Veikšrienė 2021-03-25 14:51:37