2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Pasirašyta Viešojo paslaugų pirkimo-pardavimo komunalinių atliekų surinkimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo paslaugų sutartis

2017-12-28 pasirašyta Viešojo paslaugų pirkimo-pardavimo komunalinių atliekų surinkimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo paslaugų sutartis su UAB „Zarasų komunalininkas“. Iki 2018-07-01 bendrovė „Zarasų komunalininkas“ turi atlikti  paruošiamuosius darbus teikti atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas pagal naujos sutarties sąlygas:
 
- visuose šiukšliavežiuose įrengti konteinerių indentifikavimo sistemą bei visuose konteineriuose įtaisyti konteinerių elektroninius žymeklius;
 
- iki Paslaugų teikimo pradžios aprūpinti visus atliekų turėtojus atliekų surinkimo priemonėmis (konteineriais);
 
  iki balandžio mėn. visus Paslaugos teikimui naudojamus konteinerius suregistruoti, kiekvienam iš jų suteikiant identifikacinį numerį, įdiegti atliekų surinkimo konteinerių elektroninę apskaitos sistemą, kuri leistų rinkti ir kaupti informaciją apie faktiškai ištuštintus konteinerius (identifikacinis numeris, stovėjimo vieta, talpa, skaičius, paskirtis, ištuštinimo data ir laikas);
 
- iki birželio mėn. parengti atliekų surinkimo, konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikus.
                     
Nuo liepos 1 dienos Zarasų  rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą planuojama taikyti dvinarę vietinę rinkliavą.
                     
Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai mokės dvinarę rinkliavą, kurią sudarys pastovioji ir kintamoji dalys. Dvinare rinkliava siekiama, kad gyventojai tinkamai atsikratytų atliekų ir kad mokėtų už sukauptų atliekų kiekį bei tinkamą jų sutvarkymą. Vienas iš pagrindinių dvinarės rinkliavos principų - „teršėjas moka". Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją ir kintamąją rinkliavos dalis prisidės kiekvienas  Zarasų rajono gyventojas. Už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai - kuo aktyviau rūšiuos, tuo mažiau kainuos atliekų tvarkymas. Kiekvienas gyventojas, rūšiuodamas atliekas, gali prisidėti prie to, kad atliekų tvarkymui reikėtų mažiau sąnaudų. Atsakingas rūšiavimas ir kompostavimas mažina į sąvartyną patenkančių atliekų srautą.
                     
Pastovioji rinkliavos dalis Zarasų rajono gyventojams priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto. Kintamoji dalis priklausys nuo mišrių komunalinių atliekų svorio. Skirtingos paskirties objektams bus taikomas skirtingas įkainis. Dvinarės rinkliavos dydžiai, įvertinant naujas paslaugos už komunalinių atliekų surinkimą kainas, bus pateikti svarstymui Zarasų rajono tarybai iki kovo mėnesio.
                     
Nuo šių metų liepos 1 d. gyventojams nebereikės pasirašinėti paslaugų teikimo sutarčių.  Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikės. Pagal naują tvarką mokės visi nekilnojamojo turto objektų savininkai jie paštu gaus mokėjimo pranešimus, kuriuos planuojama išsiųsti birželio pradžioje. Juose bus nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti. Pranešime bus ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas.
                     
Vietinę rinkliavą administruos UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ šiuo metu atliekami paruošiamieji darbai, reikalingi Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemai administruoti.
                     
Po to kai, įvertinus naujas paslaugos už komunalinių atliekų surinkimą kainas Zarasų rajono savivaldybės taryba patvirtins rinkliavos dydžius, bus organizuojami susitikimai su Zarasų rajono gyventojais, kur bus kalbama aktualiais atliekų tvarkymo klausimais.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius 2018-01-19 09:58:23