2024 m. kovo 5 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Paskaita „Internetiniai ištekliai darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais“

Zarasų švietimo pagalbos specialistai, dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais, ne tik atlieka tyrimus, rengia rekomendacijas, konsultuoja vaikus ir suaugusius, bet ir veda mokymus. Ruošiantis įtraukiąjam ugdymui mokyklose, pedagogams iškyla daug klausimų. Ä® vieną jų – internetinių išteklių panaudojimo ugdymo procese galimybes – stengėmės atsakyti organizuodami nuotolinius mokymus.
 
Š.m. lapkričio 29 d. Zarasų švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinę paskaitą „Internetiniai ištekliai darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais“, kurios paklausyti prisijungė gausus bÅ«rys Zarasų rajono mokytojų, mokytojų padėjėjų, švietimo pagalbos specialistų.
 
Lektorė, Zarasų švietimo pagalbos logopedė Dalia Antanavičienė, pristatė Zarasų švietimo tarnybos svetainę www.sczarasai.lt, jos skyriuje „Ä®traukusis ugdymas“ patalpintą medžiagą, kuri aktuali visiems mokytojams.
 
Organizuojant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, teikiant švietimo pagalbą, labai svarbu žinoti, ką mokiniai geba ir ką gali atlikti savarankiškai bei kas jiems gali bÅ«ti sunku. Lektorė pristatė Nacionalinės švietimo agentÅ«ros parengtas „Rekomendacijas dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“. Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į negalių, mokymosi sutrikimų bei mokymosi sunkumų pobÅ«dį. Pateikiama išsami medžiaga apie kiekvieną negalę bei mokymosi sutrikimus, teikiamos rekomendacijos dėl ugdymo metodų ir bÅ«dų, aplinkos pritaikymo, pateikiami praktiniai pavyzdžiai, nurodomi literatÅ«ros šaltiniai, kur galima rasti platesnės informacijos nurodytomis temomis.
 
Paskaitos metu klausytojai buvo supažindinti su www.nsa.smm.lt skyriaus „Ä®trauktis ugdyme“ informacine medžiaga. Aptartos rekomendacijos dėl mokymo priemonių pasirinkimo bei rekomendacijos dėl programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 
Kalbėdama apie programų pritaikymą, lektorė pristatė Lietuvos įtraukties švietime centro svetainės www.lisc.lt naujienose pateiktą informaciją apie specifinių mokymosi sutrikimų (skaitymo, rašymo) turinčių mokinių ugdymo modelį, skirtą darbui su 3-8 klasių mokiniais, ir supažindino klausytojus su elektronine pritaikytų programų rengimo versija.
 
Pristatydama Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus svetainę www.srvks.lt, lektorė atkreipė klausytojų dėmesį į informaciją apie šio skyriaus specialistų organizuojamas nuotolines konsultacijas ir pakvietė, esant poreikiui, registruotis ir dalyvauti. Taip pat ji pristatė svetainėje pateikiamą gausią metodinę medžiagą ir paskatino klausytojus ja pasidomėti išsamiau.
 
Po teorinės dalies lektorė Dalia Antanavičienė pateikė įvairių skaitmeninių išteklių pavyzdžius darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais. Supažindino su https://wordwal.net, https://learningapps.org resursais, taikomais įvairių pamokų metu, pristatė www.lavinamukai.jimdo.com www.frepy.eu/games www.matific.com svetainių turinį ir aptarė pritaikymo galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdyme.
 
Kaip teigia specialistai, taikant skaitmenines mokymo priemones auga vaikų motyvacija, dėmesio koncentracija, padidėja terapijos proceso greitis.
 
Skatiname mokytojus naudotis skaitmeniniais resursais, kurie ne tik palengvina darbą, bet ir yra neišsenkantis idėjų šaltinis, kuriuo gali naudotis ir ugdymo įstaigų pedagogai, ir tėvai, norintys ugdyti vaikus namuose.
 
 
Zarasų švietimo tarnybos informacija
 
Nuotraukos
Zarasų rajono savivaldybė 2023-12-04 08:45:45
MERĖ
Tikime laisve 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?