2020 m. spalio 24 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų rajono savivaldybėje

Zarasų rajono savivaldybės administracija 2019 metais tęsia projekto„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų rajono savivaldybėje (projekto kodas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-91-0002) (toliau – Projektas) pagal 2018 m. vasario 20 d. tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašytą Projekto finansavimo sutartį, įgyvendinimą.
 
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.
 
Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir jos švietimo teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis.
 
Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis Projektas, yra nepakankamai kokybiškai teikiamos rajono Savivaldybės švietimo viešosios paslaugos. Trūksta aktualios informacijos šių įstaigų internetinėse svetainėse, vieningos sistemos teikiant informaciją ir ja keičiantis. Zarasų rajono savivaldybės administracija naudojasi elektronine dokumentų valdymo sistema „Avilys“ (toliu – EDVS „Avilys“), tačiau tik nedidelė dalis švietimo įstaigų taip pat ja naudojasi. Išplėtus EDVS „Avilys“ naudojimą ir kitose įstaigose, būtų efektyviau ir greičiau valdoma informacija, priimami sprendimai, sprendžiamos problemos.
 
Projektu siekiama: 1) kad visuomenei būtų aišku kokios paslaugų kokybės ji gali tikėtis iš paslaugų teikėjų; 2) tobulinti viešųjų paslaugų teikimo režimus ir jais remiantis formuoti ir skelbti minimalius paslaugų kokybės standartus (piliečių chartijos parengimas); 3) minimaliais ištekliais teikti geros kokybės paslaugas, optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį bei analizuoti paslaugų teikimo procedūras. Projekto metu įgyvendinamos šios veiklos: 1) paslaugų kokybės tyrimo atlikimas; 2) specialistų kompetencijų stiprinimas; 3) dokumentų valdymo sistemos plėtra, tobulinimas; 4) viešųjų paslaugų standarto nustatymas ir piliečių chartijos parengimas.
 
Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti Projekto gaus rajono Savivaldybės įstaigų (visų Zarasų rajono švietimo įstaigų ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos) darbuotojai ir visuomenė, kuriai aktualios šių įstaigų teikiamos paslaugos – švietimo įstaigų bendruomenių nariai ir kiti Zarasų rajono savivaldybės administracijos paslaugų gavėjai, kuriems aktualios švietimo įstaigų teikiamos paslaugos. Tikimasi, kad įgyvendinus Projektą bus gerinama Zarasų rajono savivaldybės administracijos paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės veikla bei visų rajono švietimo įstaigų, kurios yra Projekto partneriai, švietimo paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo veikla.
 
Tikslinės Projekto grupės yra Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo įstaigų darbuotojai.
 
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, Zarasų „Santarvės“ pradine mokykla, Zarasų r. Duetų Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija, Zarasų r. Salako pagrindine mokykla, Zarasų r. Turmanto pagrindine mokykla, Zarasų „Lakštingalos“ mokykla, Zarasų meno mokykla, Zarasų rajono Dusetų meno mokykla, Zarasų sporto centru, Zarasų švietimo pagalbos centru.
 
Numatoma visų Projekto veiklų pabaiga – 2020-02-20.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, siekiant optimizuoti vykdomų administracinių ir švietimo paslaugų teikimo procesus, bus sukurta sąsaja tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių švietimo įstaigų: jau įsigyta saugaus prisijungimo tinklo programinė įranga, ugniasienės įranga, atlikti saugaus prisijungimo tinklo programinės įrangos duomenų bazių atnaujinimai; įsigyta kompiuterių ir daugiafunkcinių įrenginių (po 7 vnt.), rezervinis maitinimo šaltinis, papildomos EDVS „Avilys“ licencijos (100 vnt.), antivirusinės programos licencijos (7 vnt.).
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 2018 metais buvo stiprinamos darbuotojų kompetencijos – 13 asmenų išklausė mokymus personalo kompetencijų stiprinimo klausimais, 25 asmenys dalyvavo administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimo mokymuose, taip pat 25 asmenys – klientų aptarnavimo ir konsultavimo bei kokybės vadybos, teikiamų paslaugų gerinimo, modernių valdymo metodų taikymo mokymuose.
 
Siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, 2019 metais rengiamas dokumentas, kuris bus viešai deklaruojamas visuomenei (vartotojams). Jame bus nustatyti paslaugų vartotojų veiksmai, kuriuos pastarieji turės atlikti, norėdami gauti tinkamos kokybės paslaugas. Tai – piliečių chartija
 
2019 metais planuojama įgyti gerosios praktikos patirties viešųjų švietimo paslaugų teikimo srityje užsienyje – Švedijoje (vyks 13 asmenų – po vieną iš rajono Savivaldybės administracijos bei projekto partnerių). Tokia trijų dienų gerosios praktikos kelionė į Švedijos švietimo bei savivaldos institucijas suteiks galimybę pasisemti patirties siekiant pagerinti švietimo paslaugų kokybę Zarasų rajone.
 
Šiuo metu toliau vykdomi viešieji pirkimai Projekto veikloms įgyvendinti.
 
 
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt
Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija

Dokumentų valdymo skyrius 2019-01-22 13:53:57
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?