2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Patvirtinta rajono Savivaldybės tarybos daugumos veiklos programa ir veiklos gairės

Zarasų rajono savivaldybės tarybos (Toliau Tarybos) dauguma patvirtino 2019–2023 metų veiklos programą. Joje numatyti konkretūs darbai verslo, sveikatos ir socialinės apsaugos, kultūros, sporto bei savivaldos srityse. Programa patvirtinta visai kadencijai.


Meras Nikolajus Gusevas pabrėžė, kad kadencijos pradžioje ir rinkimų metu rinkėjams buvo pažadėta, kad Tarybos darbas vyks darniai ir bus užtikrintas pradėtų darbų tęstinumas, atsižvelgiant į visų koalicijos partnerių rinkimų programas.


Ypatingą dėmesį Tarybos dauguma skiria verslo skatinimui. Numatoma mokesčių reguliavimo ir subsidijų pagalba skatinti smulkaus ir vidutinio verslo paslaugų plėtrą, investicijų pritraukimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Tikimasi kiekvienais kadencijos metais paremti 6-8 smulkaus ir vidutinio verslo projektus. Įgyvendinus šiuos projektus padidės darbo vietų skaičius rajone. Jau šiais metais bus sudaryta darbo grupė, kuri su rajono Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriumi rengs naujų sklypų ir investavimo projektus, pritraukiant galimus investuotojus. Programoje numatyta skatinti vietos produktų gamybą ir pardavimą, įrengti 2021 m. Zarasuose prekybos pasažą. Taip pat ketinama jau šiemet pradėti Zarasuose, Bukonto g. 1 pastato rekonstrukcijos darbus, rengiant jame kultūrinės paskirties objektą.


Šiemet jau pateiktas projektas dėl Antazavėje Senjorų savarankiško gyvenimo namų įkūrimo. Taip pat bus ieškoma privataus investuotojo.


Bus skatinamas gimstamumas rajone. Planuojama nuo 2020 metų papildomai skirti 100 eurų vertės „naujagimio krepšelį“ iš rajono biudžeto kiekvienai kūdikio susilaukusiai šeimai. Iki šių metų pabaigos bus įvertinta galimybė įsteigti Zarasų visuomenės sveikatos biurą. Meras inicijuos koncepcijos dėl socialinės atskirties mažinimo parengimą. Bus skatinamas viešųjų socialinių paslaugų teikimas per NVO sektorių, suteikta pagalba bendruomenėms rengiant paraiškas ir skatinant socialinį verslą, parengti projektiniai pasiūlymai dėl Vajasiškio ir Antalieptės bendruomeninių pastatų įveiklinimo.


Ugdymo procesui nereikalingų mokyklų patalpos bus pertvarkytos į bendruomeninio gyvenimo ir socialinio verslo centrus bei pritaikius juos kitiems poreikiams (senjorų savarankiško gyvenimo namams, bendruomenės ugdymo centrams ir pan.).


Programoje numatyta įrengti dviračių ir pėsčiųjų tako apšvietimą nuo Zarasų Šaltupės gatvės iki sodų bendrijų Ditkūnų kaime. Apšviestomis pagrindinėmis gatvėmis galės džiaugtis ir šių sodų bendrijų gyventojai. Bus atnaujinti Zarasų ir Dusetų miestų daugiabučių kiemai, numatoma praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, kiemuose įrengti apšvietimą, vaikų žaidimo ir poilsio zonas. Rajono Savivaldybės administracija dar šiais metais peržiūrės miesto viešųjų erdvių sutvarkymo ir apželdinimo projektus. Bus parengtos privačių namų aplinkos tvarkymosi paramos gairės. Zaraso ežero Didžiojoje saloje 2020 m. bus baigti Mažosios estrados ir pradėti Didžiosios estrados įrengimo darbai. Neliks nuskriaustos ir Dusetos. Čia numatoma įrengti komunikacijas prie Sartų ežero pakrantės tribūnos ir skelbti koncesijos konkursą. Šių metų pabaigoje Taryba patvirtins keturmetį investicinį vietinių kelių priežiūros ir plėtros planą. Iki 2022 m. Zarasuose ir Dusetose bus renovuota 100 daugiabučių namų.


Programoje numatyta inicijuoti projektą lygumų slidžių ir dviračių trasoms įrengti. Magučių stadiono ir skautų kalno erdvėje tikimasi pritraukti ivestuotojus įkurti daugiafunkcinio žiemos ir vasaros sporto centrui. Numatoma įveiklinti ir Zarasų aerodromą.


Tarybos dauguma įsipareigoja efektyvinti savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų valdymą ir jų tinklą bei gerinti savivaldybės viešąją komunikaciją.


Programą pasirašė rajono Savivaldybės tarybos nariai: Nikolajus Gusevas, Arnoldas Abramavičius, Domijanas Popovas, Edmundas Čeičys, Violeta Barisevičienė, Aurelija Trimonytė, Ingrida Tatarūnė, Rimantas Jurevičius, Erikas Černovas, Gintaris Petrėnas, Petras Papovas, Algimantas Cibulskis, Aušra Lamanauskienė, Daiva Strazdienė, Daiva Dūdėnienė.


 


Petras Ivanovas 2019-10-23 13:07:40