2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Patvirtinti 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad KultÅ«ros paveldo departamento prie KultÅ«ros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Ä®-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Ä®-43 redakcija) patvirtinti KultÅ«ros paveldo centro ir Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Ä®-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Ä®-36 redakcija) – Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultÅ«ros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai.


Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus – Nr. 1–4 (žr. priedus apačioje).


KultÅ«ros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia KultÅ«ros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus teikia KultÅ«ros paveldo centras www.kpc.lt).


KultÅ«ros paveldo objektų, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje yra objektas, adresu www.kpd.lt).


KultÅ«ros vertybių sąrašai parengti darbo grupės, sudarytos Departamento direktoriaus 2020-11-06 įsakymu Nr. Ä®-314 „Dėl darbo grupės 2021 m. Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo vertinimo tarybos aktų ir kilnojamųjų kultÅ«ros vertybių aprašo projektų rengimo planui parengti sudarymo“.


Darbo grupė, sudarydama šiuos sąrašus, įvertino Departamento teritorinių skyrių, Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių bendruomenių, objektų savininkų ir valdytojų, asociacijų pateiktą informaciją apie poreikį 2021 metais rengti apskaitos dokumentaciją objektams ir vietovėms, kilnojamosioms kultÅ«ros vertybėms.


Sudarant sąrašus buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. XIII-2471 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultÅ«ros metais“, kuriuo 2021 metai paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultÅ«ros metais bei į Departamento direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. Ä®-264 patvirtintame Departamento metinių kultÅ«ros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos apraše numatytus prioritetus:
9.2.1. objektas yra Pasaulio paveldo sąrašo vietovėje;
9.2.3. objektas susijęs su išsivadavimo iš okupacinių režimų ir Lietuvos valstybingumui svarbiais įvykiais bei asmenimis;
9.2.4. jei objektą numatoma skelbti valstybės saugomu, kultūros paminklu;
9.2.5. kitais metais planuojami (prašyme yra nurodytas ir patvirtintas esamas pasirengimas ir (ar) skirtas finansavimas) tvarkymo darbai kultÅ«ros vertybėse;
9.2.6. bÅ«tina tikslinti kultÅ«ros vertybės apskaitos dokumentaciją pagal atliktų tyrimų (prašyme nurodomos konkrečių tyrimų ataskaitos) rezultatus ar paaiškėjus naujiems faktams;
9.2.7. jei tai yra medinio paveldo objektas;
9.2.8. jei tai kilnojamosios kultūros vertybės, grąžinamos religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;
9.2.9. jei tai pagal prigimtį yra kilnojamosios kultÅ«ros vertybės, o KultÅ«ros vertybių registre (toliau – Registre) registruotos kaip nekilnojamosios kultÅ«ros vertybės (DV, DR);
9.2.10. jei kultūros paveldo objektams rengiami individualūs apsaugos reglamentai;
9.3.12. jei yra didelė kultūros paveldo objektų ir vietovių sankaupa vienoje teritorijoje.


Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultÅ«ros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultÅ«ros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planuose yra palikta laisvų vietų, kurios 2021 m. eigoje bus užpildomos, atsižvelgiant į Departamento gautus prašymus.


Detalesnę informaciją teikia KultÅ«ros paveldo departamentas prie KultÅ«ros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56 , el.p. centras@kpd.lt, www.kpd.lt ir KultÅ«ros paveldo centras Ašmenos g. 10, LT-01135, Vilnius, tel. (8-5) 262 29 26, faksas (8-5) 21 22 191, el.p.: bendras@kpc.lt, www.kpc.lt


Objektų, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašai:
1. Statinių ir vietovių, kuriems KultÅ«ros paveldo centras 2021 m. rengs Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.
2. Vietų, kurioms KultÅ«ros paveldo centras 2021 m. rengs Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.
3. Kilnojamųjų kultÅ«ros vertybių ir dailės pobÅ«džio vertingųjų savybių, esančių kultÅ«ros paveldo statiniuose, kurioms KultÅ«ros paveldo centras 2021 m. rengs aprašo projektus, sąrašas.
4. Nekilnojamųjų kultÅ«ros vertybių, kurioms KultÅ«ros paveldo departamento prie KultÅ«ros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas.

 


Svetlana Veikšrienė 2021-02-12 15:08:18
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?