2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Pradedamas įgyvendinti projektas „Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukonto gatvėje Zarasų mieste“

 

Zarasų rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „ Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukonto gatvėje Zarasų mieste.“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-905-91-0016). Projektas yra įgyvendinamas pagal 2020 m. sausio 20 d. tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

 

 

Projekto problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas: Zarasų rajone didėja žemės ūkio produkcijos gamyba, tačiau didėjantys žemės ūkio produktų kiekiai skatina galvoti, kur ir kaip šiuos produktus realizuoti. Zarasuose trūksta šiuolaikiškai įrengtų prekybos vietų, kuriose galėtų telktis ūkininkai, amatininkai, kultūros atstovai, puoselėjantys ekologiją, tradicinius amatus, kulinarinį paveldą ir galintys pritraukti miesto gyventojus.
 

 

Projekto tikslas - sukurti palankią aplinką investicijoms, socialinei ir ekonominei plėtrai, sudaryti sąlygas įvairesnėms, labiau prieinamoms ir aukštesnės kokybės viešosioms paslaugoms, rastis naujiems verslams ir plėtotis esamiems. Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 765.575,40 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 891.263,89 Eur.
 

 

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi šie darbai: D. Bukonto g. 1, Zarasuose dviejų apleistų pastatų rekonstrukcija, atstatymas ir paskirties keitimas, pastatų griovimas, sklypo sutvarkymas, inžinerinių tinklų įrengimas, atvirų prekybos vietų ir mažosios architektūros elementų įrengimas (suoliukai, šiukšliadėžės, šviestuvai, gėlynai, laiptai, tvora).

 

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas prisidės prie palankios investicinės aplinkos kūrimo, socialinės ir ekonominės plėtros, sudarys sąlygas smulkių vietos verslo subjektų plėtrai. Atsivers galimybė rajono amatininkams ir ūkininkams mokytis verslumo - ne tik užauginti ar pagaminti, bet ir parduoti produktą galutiniam vartotojui.

 

Tikslinės grupės: tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti projekto gaus Zarasų raj. smulkaus ir vidutinio verslo sektorius - tai pagrindinė projekto tikslinė grupė, kuri gaus tiesioginę naudą – galimybę prekybos ir paslaugų pasaže plėtoti savo verslą (vietos gaminių pardavimas, paslaugų teikimas, amatų pristatymas, edukacijos); Zarasų gyventojai - ši tikslinė grupė naudą pajus netiesiogiai – per sukuriamų naujų darbo vietų skaičių; Zarasų miesto svečiai - gaus didesnę paslaugų pasiūlą, galės įsigyti vietos produkcijos, išmėginti amatus.

 

Projekto metu sukurtas turtas priklausys Zarasų rajono savivaldybei. Sukurtam turtui (prekybos pasažams) administruoti/valdyti ir prižiūrėti bus konkurso būdu atrenkamas operatorius. Atnaujintose erdvėse prie sutvarkytų pastatų pagal poreikį bus sudaryta galimybė nemokamai prekiauti atviroje erdvėje, naudojimasis viešaisiais tualetais bus nemokamas. Projekto vykdytojas užtikrins sutvarkytos teritorijos švarą ir tvarką, sniego valymą, infrastruktūros remontą, jei jam bus poreikis.

Numatoma visų projekto veiklų pabaiga – 2021-12-31.
 

Projektas „ Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukonto gatvėje Zarasų mieste. “ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 įgyvendinimo priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.
 


Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo www.esinvesticijos.lt


 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija

 

 

 

 

 


 


Svetlana Veikšrienė 2020-02-17 13:50:02