2020 m. birželio 7 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Pradėtas projekto „Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus studijos parengimas“ įgyvendinimas

Sėkmingas transporto sektoriaus valdymas reikalauja nuolat analizuoti sistemos efektyvumą, veiksmingumą bei investicijas šios sistemos gerinimui. Svarbu siekti investicijų ir paslaugų naudingumo, transporto sektoriaus efektyvumo didinimo, paslaugų gerinimo, numatyti tolesnius transporto sistemos plėtros tikslus ir priemones, modernizuoti transporto infrastruktūrą. Šiems tikslams pasiekti yra būtina atlikti išsamią analizę ir suformuoti galimus alternatyvų variantus.
 
2011 m. sausio 19 d. Zarasų rajono administracija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus studijos parengimas“ finansuojamo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.
 
Projekto tikslas – gerinti savivaldybės veiklos planavimą, rengiant prioritetinių sričių sektorines studijas. Šio projekto užduotis – optimizuoti Zarasų rajono savivaldybės transporto sistemą, parengiant kokybišką savivaldybės transporto sektoriaus studiją. Įgyvendinus projektą bus atnaujintas Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2008-2013 m. strateginis planas, papildant jį Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus studija. Bendra projekto vertė – 60.103,00 Lt, iš kurių Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 51.087,00 Lt.
 
Viešojo pirkimo konkursą Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus studijai rengti laimėjo UAB „Geotaškas“. Šia transporto studija bus išanalizuota rajono Savivaldybės transporto sektoriaus būklė, transporto paslaugų poreikis, transporto priemonių būklė, jų panaudojimo efektyvumas. Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus studija siekiame tobulinti transporto sektoriaus planavimą, optimaliai panaudoti turimus ir planuojamus finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius, tuo pačiu didinant regiono ekonominę situaciją bei gerinant regioninės plėtros planavimą. Transporto studijoje bus numatyti Zarasų rajono savivaldybės įstaigų transporto sistemos valdymo variantai, pasiūlytas detalus planas numatytoms transporto valdymo priemonėms įgyvendinti.
Nuotraukos
Investicijų ir plėtros skyrius 2011-03-14 11:08:13