2020 m. rugpjūčio 8 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Pratęsiamas terminas. Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektų konkursas

Skelbiamas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektų konkursas
Atsižvelgus į tai, kad gautas papildomas finansavimas, paraiškų priėmimo terminas pratęsiamas iki 2020 m. liepos  15 d.  9. 00 val. 
 
Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų įgyvendinimo finansavimui gauti.

Paraiškas gali teikti vaikų vasaros stovyklų projektų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų  organizatoriai, fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie  teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti su vaikų švietimu susijusias veiklas, būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre bei turėti žmogiškųjų išteklių personalą, kurių išsilavinimas atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio nuostatas (turėti pedagogo išsilavinimą).  
Finansuojama vaikų vasaros stovyklos, kuriose organizuojamos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, vykdomos su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis, ir kitos veiklos (projektai, edukaciniai ir kiti ugdomojo pobūdžio renginiai):
1. fizinių asmenų, dalyvaujančių organizuojant stovyklų ir kitas NVŠ veiklas, darbo užmokesčiai ir su jais susiję privalomi mokesčiai;
2. maitinimo ir nakvynės išlaidos;
3. transporto išlaidos;
4. patalpų, tiesiogiai naudojamų stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms vykdyti, nuomos, komunalinių paslaugų, aplinkos ir kitos išlaidos projektų įgyvendinimo laikotarpiu;
5. išlaidos, kurios reikalingos stovyklų organizavimui ir kitoms NVŠ veikloms vykdyti, prekėms ir paslaugoms įsigyti ar nuomoti.
 
 
Reikalavimai projektams. Projektai skirti Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems mokyklinio amžiaus vaikams. Minimalus vienos pamainos vasaros stovyklos dienų skaičius - 5 kalendorinės dienos, minimali neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektų įgyvendinimo trukmė – 16 valandų (per mėnesį), minimali edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių trukmė – 4 valandos. Mažiausias projekte dalyvaujančių vaikų skaičius – 10.
 
Prioritetas skiriamas vaikų vasaros stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms, vykdomoms vasaros metu, finansuoti, mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, gaunantiems socialinę paramą, taip pat švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė.
 
 
Projekto vykdytojas  iki 2020 m. liepos 15 d. 9.00 val. rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai, 121A arba 123 kab.) pateikia:
1. užpildytą paraiškos formą;
2. juridinio asmens registracijos dokumentų ir nuostatų (įstatų) kopijas;
3. fizinio asmens teisės aktų nustatyta tvarka įsigyto verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopiją bei Švietimo ir mokslo institucijų registro išrašą;
4. neformaliojo vaikų švietimo veiklas vykdančio asmens, turinčio teisę dirbti mokytoju, išsilavinimo dokumentų kopiją pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį.
 

Projekto vykdytojas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir negali būti kitų projektų vykdytojų partneriu. Nustačius, kad vienas ir tas pats projekto vykdytojas pateikė daugiau nei vieną paraišką, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos.
Lydraštis ir užklijuotame voke teikiama sunumeruotais lapais susegta paraiška ir kiti reikalingi dokumentai teikiami iki 2020 m. liepos 15 d. 9.00 val. rajono Savivaldybės administracijai nurodant „Vaikų vasaros stovyklos ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektų konkursui“, naudojantis registruoto pašto, kurjerio teikiamomis paslaugomis, asmeniškai arba elektroniniu paštu svietimas@zarasai.lt arba stanislovas.kaulavicius@zarasai.lt. Elektroninę paraišką doc formatu ir skenuotą paraišką su pridedamais dokumentais siųsti kaip vieną dokumentą pdf formatu, nurodant paraiškos teikėją ir konkurso pavadinimą (visi dokumentai siunčiami viename laiške, paraiškos duomenys doc ir pdf formate turi sutapti). Paraiškos, pateiktos po 2020 m. liepos 15 d. 9.00 val, nevertinamos.
Visoms programoms finansuoti 2020 m. skirta 35 200 Eur.
 

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00–16.00 val.), telefonu (8 385) 37179 ir elektroniniu paštu svietimas@zarasai.lt konsultuoja Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus specialistai.
 

Švietimo ir kultūros skyrius 2020-06-29 15:16:48