2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Prie nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo gali prisidėti visi

KultÅ«ros paveldo departamentas prie KultÅ«ros ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 5 punkto nuostatomis, organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo inventorizavimą.


Inventorizavimo vykdymas yra viena pagrindinių priemonių, siekiant neprarasti informacijos apie nykstantį kultÅ«ros paveldą, surinkti duomenis, reikalingus istorijos ir praeities kultÅ«ros moksliniams tyrimams; sukaupti ir perduoti informaciją mokslo reikmėms ir ateities kartoms, kad paveldo objektui sunykus ar jį sunaikinus, jis išliktų inventoriuje ir tokiu bÅ«du neišnyktų iš atminties, egzistuotų kaip kultÅ«ros, istorijos faktas, žinių šaltinis.Nekilnojamasis kultÅ«ros paveldas inventorizuojamas surašant visus galimus jam priskirti kÅ«rinius ir kitus daiktus, kurie dar nėra įrašyti į KultÅ«ros vertybių registrą.KultÅ«ros ministro patvirtintu Nekilnojamųjų kultÅ«ros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu, iš inventoriaus kultÅ«ros paveldo objektai bus teikiami Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo vertinimo taryboms įvertinti juos.2020 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos kultÅ«ros ministro įsakymu Nr. Ä®V-1389, patvirtintas Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo inventorizavimo aprašas https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/a00ad6a02fd011eb932eb1ed7f923910. Departamento direktoriaus 2021-03-01 įsakymu Nr. Ä®-63 (toliau – įsakymas) patvirtintas Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo inventoriaus duomenų pateikimo, kaupimo, sisteminimo ir saugojimo tvarka bei šios informacijos viešinimo aprašas ir 2021-03-01 direktoriaus įsakymu Nr. Ä®-64 patvirtinta Inventorizuojamų objektų fotofiksavimo, matavimų, aprašymo metodika.


Informacijos surinkimą apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus, jų duomenų tikslinimą, gali vykdyti fiziniai bei juridiniai asmenys, savivaldybių paveldosaugos padaliniai ar specialistai, tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, muziejai, mokslo ir studijų paveldosaugos bei kitos tyrimų institucijos, savo veiksmus derindamos su Departamentu.

 

Surinkta informacija apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus bus pildoma Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketoje (toliau – Anketa), kurias inventorizavimo vykdytojai teiks Departamentui. Anketų duomenys bus perkeliami į Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo inventoriaus duomenų bazę, kuri planuojama sukurti 2021 metų pabaigoje. Inventorius – galimai vertingųjų savybių turinčių objektų sisteminis sąrašas su surinkta dabarties ir praeities medžiaga.

 

Departamentas siÅ«lo fiziniams ir juridiniams asmenims, miestų ir rajonų savivaldybėms bei muziejams, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms, mokslo institucijoms prisijungti prie galimai vertingųjų savybių turinčių objektų inventorizavimo vykdymo. Norinčius vykdyti inventorizavimą, prašome susisiekti su Departamento specialistu, kuruojančiu inventorizavimą: rasa.visockaite@kpd.lt

 

Informacija apie galimai vertingųjų savybių turinčių objektų inventorizavimą skelbiama Departamento interneto puslapyje www.kpd.lt

 

Teritorijų planavimo skyrius
 


Svetlana Veikšrienė 2021-04-02 08:14:42
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?