2019 m. birželio 19 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Priimami prašymai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais

Atkreipiame vaikų ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesį, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose bei priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018–2019 mokslo metams nustatymo“, nustatė kad ateinančiais 2018–2019 mokslo metais Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklose bus komplektuojamos tokios klasės ir grupės:
 
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje – I–IV gimnazijos klasės;
 
- Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje – priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės;
 
- Dusetų ugdymo skyriuje „Sartukas“ – ikimokyklinio ugdymo grupės, 5–10 specialiosios klasės ir lavinamosios klasės;
 
- Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės,  1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės;
 
- Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje – 5–8 klasės;
Suvieko pagrindinio ugdymo skyriuje – priešmokyklinio ugdymo grupė (mišri – priešmokyklinio amžiaus vaikai su ikimokyklinio amžiaus vaikais);
 
- Turmanto pagrindinėje mokykloje – priešmokyklinio ugdymo grupė (mišri - priešmokyklinio amžiaus vaikai su ikimokyklinio amžiaus vaikais) ir 1–10 klasės;
 
- Salako pagrindinėje mokykloje – priešmokyklinio ugdymo grupė (mišri – priešmokyklinio amžiaus vaikai su ikimokyklinio amžiaus vaikais) ir 1–10 klasės;
 
- Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje – priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasės;
 
- Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje – ikimokyklinio ugdymo grupės;
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos Magučių ugdymo skyriuje – ikimokyklinio ugdymo grupės ir lavinamoji klasė.
 
Be to Zarasų žemės ūkio mokykloje bus komplektuojamos 9-–2 bendrojo ugdymo klasės.
 
Vaikai mokytis į mokyklas priimami pagal Priėmimo į bendrojo ugdymo į Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarką. Prašymai mokytis priešmokyklinėje grupėje bei 1–10 (I–IV gimnazijos) klasėse ateinančiais mokslo metais teikiami bendrojo ugdymo mokyklai pagal mokyklų aptarnavimo teritoriją, o prašymai mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasės)  – asmens pasirinktai mokyklai. Prašymai mokytis teikiami mokykloms nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki rugpjūčio 31 d.
 
Tuo atveju, jei tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas mokytųsi kitoje mokykloje (ne pagal aptarnavimo teritoriją), motyvuoti prašymai pateikiami Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui.
 
Jau nuo 2018 m. rugsėjo pradedamas ugdymo ankstinimo procesas, tačiau ne privalomai, o suteikiant teisę tėvams patiems nuspręsti dėl jų vaiko leidimo į priešmokyklinę grupę vieneriais metais anksčiau.
 
2018–2019 mokslo metais tėvai (globėjai) patys galės nuspręsti – 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Atitinkamai pradinį ugdymą vaikas pradėtų lankyti 6 ar 7 metų. Taigi, visi vaikai gimę 2012 metais nuo 2018 m. rugsėjo privalo mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje, o vaikai gimę 2013 metais,  gali mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje tėvų (globėjų) sprendimu. Tėvai mokyklai kartu su prašymu pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.
 
Jei tėvams sunku suprasti, ar jų vaikas jau pakankamai brandus priešmokykliniam ugdymui, įstatymas numato, kad tėvai (globėjai) gali kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Vaiko brandumo įvertinimą rajone atlieka Zarasų švietimo pagalbos tarnybos psichologas (Savanorių g. 1, Zarasai).
 
Visi vaikai gimę 2011 metais ir vaikai gimę 2012 metais, kurie tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. privalo mokytis 1 klasėje. Tėvai mokyklai kartu su prašymu pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.
 
Pradedant mokytis kitoje mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (pereinant į 5, 8 ar III gimnazijos klases), kartu su prašymu mokyklos direktoriui pateikiamas vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimas; pageidaujant tęsti mokymąsi pagal to paties lygmens ugdymo programą kitoje mokykloje – mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 
Pagrindinės mokyklos ar gimnazijos mokiniai, baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje pagrindinėje mokykloje ar gimnazijoje, mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą.
 
Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
 
 
Švietimo ir kultūros skyriaus informacija

 


Svetlana Veikšrienė 2018-04-05 10:15:21