2021 m. rugsėjo 27 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Priimami prašymai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais

Atkreipiame vaikų ir jų tėvelių (globėjų, rÅ«pintojų) dėmesį, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-60 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo” nustatė, kad ateinančiais 2021–2022 mokslo metais Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklose bus komplektuojamos tokios klasės ir grupės:


- Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje – I–IV gimnazijos klasės;


- Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijoje – priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės;


Dusetų ugdymo skyriuje „Sartukas“ – ikimokyklinio ugdymo grupė, specialiosios klasės;


- Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje – jungtinė grupė (vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos), 1–8 klasės ir I, II ir IV gimnazijos klasės;


- Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje – 5–8 klasės;


Salako ugdymo skyriuje – jungtinė grupė (vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos) ir 1–8 klasės;


- Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje – priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasės;


Turmanto ugdymo skyriuje – jungtinė grupė (vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos) ir 1–4 klasės (sudaroma viena jungtinė klasė, jei mokinių skaičius 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Mokinių registre bus ne mažesnis nei 8).


- Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje – ikimokyklinio ugdymo grupės;


Magučių ugdymo skyriuje – ikimokyklinio ugdymo grupės, specialioji klasė.

 

Be to, Zarasų profesinėje mokykloje bus komplektuojamos bendrojo ugdymo klasės (dėl informacijos kreiptis į mokyklą, nes šios mokyklos steigėjas yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerija).
 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas klasių komplektų skaičius gali kisti, t. y. didėti arba mažėti. Tai priklausys nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. realaus mokinių skaičiaus kiekvienoje bendrojo ugdymo mokykloje ar jos skyriuje ir teisės aktų reglamentavimo.
 

Vaikai mokytis į mokyklas priimami pagal Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašÄ… (2018-05-25 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-124, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/392b9a32650911e8b7d2b2d2ca774092/asr). Prašymai mokytis priešmokyklinėje grupėje bei 1–10 (I–II gimnazijos) klasėse ateinančiais mokslo metais teikiami bendrojo ugdymo mokyklai pagal mokyklų aptarnavimo teritoriją (2020-04-30 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-92, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/721d1d32909c11eaa51db668f0092944?jfwid=14f2285hg5), o prašymai mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasės) – asmens pasirinktai mokyklai. Prašymai mokytis teikiami mokykloms iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 15 val. 45 min.


Tuo atveju, jei tėvai (globėjai, rÅ«pintojai) pageidauja, kad vaikas mokytųsi kitoje mokykloje (ne pagal aptarnavimo teritoriją), motyvuoti prašymai pateikiami Zarasų rajono savivaldybės administracijai.


2021–2022 mokslo metais tėvai (globėjai, rÅ«pintojai) patys gali nuspręsti – 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę. Atitinkamai 1 klasę vaikas pradėtų lankyti 6 ar 7 metų. Taigi, visi vaikai gimę 2015 metais nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. privalo mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje, o vaikai gimę 2016 metais, gali mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje tėvų (globėjų, rÅ«pintojų) sprendimu.


Tėvai (globėjai, rÅ«pintojai) mokyklai kartu su prašymu pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą ir fotonuotrauką.


Pradedant mokytis kitoje mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (pereinant į 5, 8 ar III gimnazijos klases), kartu su prašymu mokyklos direktoriui pateikiamas vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimas; pageidaujant tęsti mokymąsi pagal to paties lygmens ugdymo programą kitoje mokykloje – mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.


Pagrindinės mokyklos ar gimnazijos mokiniai, baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje pagrindinėje mokykloje ar gimnazijoje, mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą.


Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rÅ«pintojų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rÅ«pintojų) raštišką sutikimą.

 

Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus informacija

 


Svetlana Veikšrienė 2021-05-13 16:55:38
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?