2024 m. balandžio 13 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Programai „Tobulėti drauge – į pagalbą mokytojo padėjėjui“ pasibaigus

Peržvelgdami praėjusių metų veiklos rezultatus norime pasidžiaugti vykusiais renginiais rajono pedagogų bendruomenei.
 
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba dalyvavo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurse ir gavo finansavimą mokymams „Tobulėti drauge – į pagalbą mokytojo padėjėjui“.
 
Šią temą parinkome neatsitiktinai. Siekdami padėti švietimo įstaigoms pasiruošti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, parengėme mokymų programą mokytojų padėjėjams.
 
2023 m. rajone dirbo 17 mokytojų padėjėjų. Norintiems jais dirbti reikalingas tik vidurinis išsilavinimas. Projekto metu organizavome specializuotus mokymus, siekdami padėti mokytojų padėjėjams sėkmingai pasiruošti profesinei veiklai, nes šis darbas reikalauja ypatingo pasirengimo, specifinių žinių ir įgÅ«džių.  Taip pat į mokymus kvietėme ir pradinių klasių mokytojus, bei mokytojus dalykininkus, pagalbos mokiniui specialistus.
 
Kolegiškai bendradarbiaudami su ugdymo centru „Diemedis“, gegužės mėnesį pakvietėme rajono pedagogus į nuotolinius mokymus „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės“. Ši tema labai aktuali įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. Psichologė Aldona Giržadienė mokė pedagogus, kaip atpažinti elgesio ir emocijų sutrikimų požymius, atlikti vaiko elgesio situacijos analizę, identifikuoti veiksnius lemiančius neadekvatų ar problemišką elgesį bei parinkti elgesio korekcijos bÅ«dus ir priemones. Mokymuose dalyvavo 25 rajono pedagogai.
 
Rugsėjo 29 dieną vyko nuotoliniai mokymai „Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme“, kuriuos vedė ugdymo centro „Diemedis“ psichologė Asta Lukauskienė.  Lektorė labai išsamiai aptarė mokytojo padėjėjo funkcijas, pristatė mokinių specialiuosius ugdymo sutrikimus, jų įtaką vaiko elgesiui ir gebėjimams, analizavo konkrečias situacijas, kaip dirbti komandoje, valdyti konfliktus, kokie veiksmai bÅ«tini atsitikus įvykiui. Buvo ieškoma atsakymų į šiuos ir daugiau aktualių klausimų. Mokymus išklausė 31 pedagogas.
 
Spalio 18 d. vyko VŠÄ® ,,Emocijų kodo" specialistų komandos sukurtos autorinės psichikos sveikatos stiprinimo metodinės priemonės „Kartą gyveno ... Herojus" pristatymas. Priemonė rekomenduojama vaikų ir paauglių (7-17 m.) psichologinio atsparumo įgÅ«džių lavinimo ir socialinių – emocinių kompetencijų stiprinimo veikloms. Pristatyme dalyvavo 25 Zarasų miesto ir rajono švietimo pagalbos specialistai, dirbantys su vaikais ir paaugliais.
 
Dalyviai susipažino su metodinės priemonės struktÅ«ra, rekomenduojamu užsiėmimų planu, pasidalino mintimis ir idėjomis, kaip praktikoje galima bÅ«tų taikyti rekomenduojamas veiklas, diskutavo, kaip pasitelkiant lietuviškas pasakas galima pakviesti vaikus ir paauglius atviram pokalbiui, refleksijai. Mokyklos gavo po metodinių priemonių rinkinį.
 
Spalio 11 dieną mokytojų padėjėjai susitiko su sertifikuota psichologe Valija Šap. Vyko mokymai „Streso valdymas, emocinės sveikatos stiprinimas“ Tai įgÅ«džiai, kurie bÅ«tini kiekvienam asmeniui. Mokytojo padėjėjai šio seminaro metu plačiau ir išsamiau susipažino su streso samprata, jo fiziologine ir psichologine išraiška, asmens galimybe keisti reakciją į stresą keliančias situacijas, mokėsi streso įveikos strategijų. Mokymuose dalyvavo 11 mokytojų padėjėjų.
 
Lapkričio 29 d. organizavome nuotolinę paskaitą „Internetiniai ištekliai darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais“, kurios paklausyti prisijungė 37 Zarasų rajono mokytojai, mokytojų padėjėjai, švietimo pagalbos specialistai.
 
Lektorė, Zarasų švietimo pagalbos logopedė Dalia Antanavičienė, pristatė Zarasų švietimo tarnybos svetainę www.sczarasai.lt, jos skyriuje „Ä®traukusis ugdymas“ patalpintą medžiagą, kuri aktuali visiems mokytojams.
 
Lektorė pristatė Nacionalinės švietimo agentÅ«ros parengtas „Rekomendacijas dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“. Jose pateikiama išsami medžiaga apie kiekvieną negalę bei mokymosi sutrikimus, teikiamos rekomendacijos dėl ugdymo metodų ir bÅ«dų, aplinkos pritaikymo, pateikiami praktiniai pavyzdžiai, nurodomi literatÅ«ros šaltiniai, kur galima rasti platesnės informacijos nurodytomis temomis.
 
Projektą užbaigėme nuotoliniais mokymais „Mediacija mokykloje. Konfliktų sprendimas“ Mokyklinė mediacija – tai nauja galimybė mokytis spręsti konfliktus kitaip: gerbiant vienam kitą, ugdant aktyvaus klausymo įgÅ«džius, empatiją, prisiimant asmeninę atsakomybę už savo veiksmus, ugdant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą. Šių mokymų metu dalyviai susipažino su mokyklinės mediacijos padmenimis, ypatumais ir įgyvendinimo Lietuvos mokyklose galimybėmis. Mokymus vedė VŠÄ® „Asmenybės brandos centras“ psichologė mediatorė Ieva Lingienė. Mokymuose dalyvavo 49 rajono pedagogai.
 
Tikimės, kad programos „Tobulėti drauge – į pagalbą mokytojo padėjėjui“ renginiai atliepė rajono mokytojų padėjėjų ir pedagogų poreikį tobulinti dalykines kompetencijas įtraukiojo ugdymo kontekste. Dalyviai įgijo papildomų žinių, bÅ«tinų teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Programą planuojame tęsti organizuojant naujas veiklas.
 
 
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos informacija
NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2024-01-17 09:05:16
MERĖ
Nacionalinis miškasodis „Kad giria žaliuotų“
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?