2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Reitingai. Rezultatai. Pinigai

Lietuvoje pastaruoju metu vis aštriau keliamos ugdymo kokybės problemos, formuojama vieša kritika dėl moksleivių nepažangumo ir neefektyviai panaudojamų lėšų mažose mokyklose. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numato tobulinti mokyklų finansavimo modelį, skatinantį savivaldybes greičiau ir racionaliau optimizuoti mokyklų tinklą. Siekiama sugriežtinti taisykles, jog savivaldybėms nebūtų naudinga atidėlioti švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, išlaikyti mažus klasių komplektus. Tiek rajono savivaldybės tiek Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostata, kad pertvarkant mokyklų tinklą svarbiausi turėtų būti mokinių interesai, jų ugdymo kokybė, o patalpos apskritai nėra joks tikslas, jos tik priemonė. Tyrimais įrodyta, kad mažos mokyklėlės, negali užtikrinti geros mokymo kokybės, ypač jungtinės klasės. Tačiau tai nereiškia, kad mažas mokyklas reikia uždaryti. Mažesnės mokyklos gali tapti didesnių mokyklų padaliniais. Tokį modelį taikančios mokyklos supaprastina administraciją, bet gali efektyviau rūpintis mokiniu: vaikai gali naudotis motininių mokyklų laboratorijomis, įranga, pagalbos specialistų paslaugomis.


Žurnalui „Reitingai“ paskelbus bendrojo ugdymo mokyklų, kolegijų, universitetų reitingus šalyje kilo didelės diskusijos apie ugdymo kokybę bendrojo ugdymo mokyklose bei švietimo išlaidas skiriamas vienam vaikui atskirose mokyklose bei regionuose.


Dažnas iš mūsų nepritaria mokyklų reitingams, bet juose ieškome savo mokyklos.


Pateikiame keletą faktų ir skaičių apie Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklas.


Žurnalas „Reitingai‘ visas šalies gimnazijas kelis metus vertina pagal tuos pačius kriterijus: pagal abiturientų skaičių atskirose gimnazijose, kiekvieno valstybinio brandos egzamino (lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos) balų vidurkius, valstybinių brandos egzaminų gautų šimtukų skaičių, o taip pat pagal įstojusių abiturientų skaičių į Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų vietas ir kiek abiturientų įstojo į užsienio šalių universitetus.


Viso buvo vertinama 359 šalies gimnazijos, kurios nesirenka mokinių. Mūsų rajono gimnazijos atrodo taip:

 

Gimnazija  2019 2018 2017 2016 2015 2014 Taškų skaičius 2019
Antazavės J. Gruodžio 336 196 78 46 206 82 17,81
Dusetų K. Būgos 178 108 200 208 19 134 36,81
Zarasų „Ąžuolo“ 148 102 81 205 88 160 39,49

 

Aišku, absoliučiai pasakyti, kuri gimnazija geriausia lyginant pagal šiuos kriterijus nebūtų visiškai teisinga, nes nedidelių gimnazijų, vietas reitinguose nulemia konkreti abiturientų laida – mokinių motyvacija, mokinių šeimų socialinė ekonominė situacija. Tos pačios mokyklos rezultatai kasmet gali kardinaliai skirtis: jei egzaminų įvertinimai pastebimai suprastėjo ar pagerėjo, jokiu būdu nereiškia, kad tais metais tie patys mokytojai dirbo puikiai arba atvirkščiai – ėmė dirbti daug blogiau. Mažesnėse mokyklose bendrus abiturientų laidos rezultatus stipriai gali nulemti vos keli stiprūs ar silpnesni mokiniai, o didelėse gimnazijose yra daugiau skirtingų gebėjimų vaikų, todėl keli prasti ar geri rezultatai stipriai bendrojo vidurkio į vieną ar kitą pusę nenulemia.


Nacionalinio egzaminų centro puslapyje (www.nec.lt ) yra skelbiami pagrindinio ugdymo patikrinimo rezultatai pagal atskiras mokyklas. Pateikiame 2018 m. pagrindinio ugdymo patikrinimo pažymių vidurkius:

 

  Lietuvių kalba ir literatūra Matematika
Lietuva 6,26 4,74
Zarasai 6,62 4,4
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 6,90 4,77
Antazavės J. Gruodžio gimnazija 6,89 5,67
Dusetų K. Būgos gimnazija 7,0 5,18
Salako pagrindinė mokykla 7,46 3,92
Turmanto pagrindinė mokykla 6,0 4,60
Zarasų profesinė mokykla 5,23 2,65

 

Jau trečius metus iš eilės rajono bendrojo ugdymo mokyklose visose 2, 4, 6 ir 8 klasėse buvo organizuotas Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Jo rezultatai (bendri mokyklos rezultatai skelbiami mokyklų puslapiuose, o kiekvieno vaiko atskirai gali sužinoti tėvai) yra puikus įrankis mokiniams, jų tėvams, mokytojams mokyklų vadovams ir švietimo skyriams suprasti vaikų pasiekimų lygį. Iš turimų rezultatų galima spręsti, kad rajono 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių įgijusių pagrindinį ar aukštesnį lygį, skaičius yra artimas šalies vidurkiui. Vertinama matematika, skaitymas, rašymas, gamtos bei socialiniai mokslai. Nacionalinis mokinių patikrinimas parodo ne tik kaip vaikai išmoksta matematikos, skaitymo, rašymo ar pasaulio pažinimo, bet ir kaip jie jaučiasi, ar patiria patyčių, koks apskritai yra klimatas mokykloje.

 

Tiek žurnale „Reitingai“ tiek vėliau viešoje erdvėje bandoma sieti mokymosi rezultatus su finansavimu. Ir teigiama, kad „kuo mokykloje mažiau mokinių ir kuo prastesni jų rezultatai, tuo daugiau pinigų ji gauna“. Minėtas žurnalas išskiria, kad mažiausia vienam vaikui skiriama gimnazijoje – 1558 Eur per metus, daugiausia – 5283 Eur per metus, pagrindinėje mokykloje – mažiausia – 1425 Eur per metus, daugiausia – 7263 Eur per metus, progimnazijoje mažiausia – 1297 Eur per metus, daugiausia – 5080 Eur per metus.


Zarasų rajone vidutiniškai 2018 m. skirta vienam vaikui – 3210 Eur, daugiausia Turmanto pagrindinėje mokykloje – 4820 Eur, mažiausia Zarasų „Santarvės pagrindinėje mokykloje – 1500 Eur.

 

 

 

2018 m.

 

1 mokiniui (tūkst. Eur)

Mokinių skaičius

Iš viso(tūkst. Eur)

Zarasų rajono vidurkis

3,21

x

x

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

2,79

259

723,2

Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

3,71

251

933,4

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

3,33

147

 489,5

Salako pagrindinė mokykla

4,18

84

350,7

Turmanto pagrindinė mokykla

4,82

57

274,8

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

2,11

309

650,8

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

1,50

393

589,3

Iš viso:

x

1500

4011,7

 

Išsamesnė informacija apie Zarasų rajono švietimo rodiklius skelbiama puslapyje http://www.zarasai.lt/svietimo-stebesenos-rodikliai_183

 

Nuotraukos
Svetlana Veikšrienė 2019-05-16 11:18:30