2020 m. rugsėjo 25 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Šaukiamos Zarasų rajono savivaldybės seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos

Įgyvendinant 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą Zarasų rajono savivaldybėje“ (toliau – 1.1.5 Priemonė) šaukiamos Zarasų rajono savivaldybės seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos. Šios priemonės įgyvendinime dalyvauja visos dešimt seniūnijų, esančių Zarasų rajono savivaldybėje.


Išplėstinės seniūnaičių sueigos vyks:
Antalieptės seniūnijoje – šių metų gegužės 26 d., 10.00 val., Antalieptės daugiafunkcinio pastato salėje,
Antazavės seniūnijoje – šių metų gegužės 26 d., 14.00 val., seniūnijos patalpose,
Degučių seniūnijoje – šių metų gegužės 19 d., 11.00 val., seniūnijos salėje,
Dusetų seniūnijoje – šių metų gegužės 20 d., 16.00 val., Dusetų Kultūros centro Dailės galerijoje,
Imbrado seniūnijoje – šių metų gegužės 26 d., 13.00 val., seniūnijos patalpose,
Salako seniūnijoje – šių metų gegužės 27 d., 15.00 val., seniūnijos patalpose,
Suvieko seniūnijoje – šių metų gegužės 26 d., 14.00 val. seniūnijos salėje,
Turmanto seniūnijoje – šių metų birželio1 d., 14.00 val., seniūnijos patalpose,
Zarasų seniūnijoje – šių metų birželio1 d., 14.00 val., seniūnijos patalpose,
Zarasų miesto seniūnijoje – šių metų gegužės 22 d., 16.00 val.

 

Sueigų darbotvarkė:
1. Tinkamų finansuoti veiklų, tenkinančių seniūnijos socialinius bendruomenių narių (gyventojų) poreikius patvirtinimas. Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ 10 punktu, galimos veiklos:


1) socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);


2) veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);


3) veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);


4) veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;


5) veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.


2. 1.1.5 Priemonės vienam projektui galima skirti didžiausia ir mažiausia valstybės biudžeto lėšų suma.

 

Konsultacijas teikia 1.1.5 Priemonės koordinatorė Aksana Vorobjova mobiliu telefonu 8 624 42 183.


Svetlana Veikšrienė 2020-05-18 10:10:05
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?