2020 m. balandžio 10 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Savivaldybėje tartasi dėl dalyvavimo Užimtumo programoje

Zarasų rajono savivaldybėje įvyko pasitarimas, skirtas nedarbo tendencijoms rajone išnagrinėti, numatyti gyventojų užimtumo didinimo priemonės. Pasitarime taip pat plačiai buvo aptartas pasirengimas dalyvauti pilotiniame projekte (pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. A1-799 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“). Pasitarime dalyvavo rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, rajono Savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, direktoriaus pavaduotojas Remigijus Lamanauskas, Užimtumo tarnybos Zarasų skyriaus vedėja Virginija Abramavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, šio skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Kulienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Davainienė, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Paliūnienė.


Rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas pasitarimo pradžioje pabrėžė, kad gyventojų užimtumas - prioritetinė rajono Savivaldybės veiklos kryptis. Jis padėkojo visiems, kurie įsitraukė į bendrą darbą mažinant nedarbą rajone. Meras informavo apie Zarasų rajono savivaldybės 2020 dalyvavimą eksperimentiniame Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinime. Šiais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiam modeliui įgyvendinti skyrė 83,3 tūkst. eurų. Pilotinio projekto partneriai – rajono Savivaldybė, Užimtumo tarnyba, darbdaviai/darbdavių organizacijos, nevyriausybinės organizacijos. Šiame projekte dalyvauti yra pakviestos 25 savivaldybės.


Meras pabrėžė, kad šio pasitarimo tikslas aptarti bendradarbiavimo tarp institucijų konkrečius veiksmus ir numatyti terminus teisės aktams parengti, galimos bendradarbiavimo kryptis, siekiant didinti ieškančių darbo asmenų integravimą į darbo rinką. Šio modelio įgyvendinimas labai svarbus Zarasų rajonui, nes rajone situacija nėra gera, kadangi yra aukštas nedarbo lygis ir nemažas skaičius ilgalaikių bedarbių.


Užimtumo tarnybos Zarasų skyriaus vedėja Virginija Abramavičienė pristatė statistinę informaciją apie situaciją darbo rinkoje Zarasų rajone. Informavo, kad nedarbo lygis Zarasų rajone-14,7 proc., iš viso registruotų bedarbių -1313, iš jų 735 vyrai ir 578 moterys, ilgalaikių bedarbių -490, jaunimo iki 29 m. -7,2 proc., vyresnių nei 50 m. amžiaus asmenų -18,5 proc. Vyresnio amžiaus asmenims sunkiau susirasti darbą. Laisvų darbo vietų rajone mažai. Taip pat informavo, kad bus užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo tvarkos aprašas, kurį rengia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Į šį procesą taip pat būtina įtraukti darbdavius. Informavo, kad bus sudarytos darbo grupės pagal seniūnijas (iš Užimtumo tarnybos atstovų, Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnų bei socialinių darbuotojų, Socialinės paramos skyriaus atstovų) ribotų įsidarbinimo galimybių bedarbių bei ilgalaikių bedarbių ilgo nedarbo priežasčių identifikavimui. Projekto įgyvendinimo spręstinas problemas pasitarimo metu nagrinėjo mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, rajono Savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Dalia Nastajienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Paliūnienė.


Pasitarimo metu nuspręsta, kad Zarasų rajono savivaldybė rengs 2 atskiras Užimtumo didinimo programas: įprastą kiekvienais metais Užimtumo didinimo programą ir atskirą Užimtumo didinimo programą šiam modeliui įgyvendinti (Užimtumo didinimo programą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti), t. y. atskirą programą per tikslinę dotaciją skirtiems modeliui įgyvendinti 83,3 tūkst. Eur.


Šiuo metu įprastai kiekvienais metais Užimtumo didinimo programai 2020 metams įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybėje jau yra paskelbta darbdavių atranka.


Pasitarime buvo nuspręsta kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir į Seimą kad įprastai Užimtumo didinimo programai būtų skirta tiek, kiek priklauso pagal metodiką (t.y. 343 tūkst. Eur buvo apskaičiuota vadovaujantis specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodika, o ne 119,8 tūkst. Eur). Pasitarime nutarta pavesti administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriui parengti ir išsiųsti raštą ministerijai dėl negautų savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimui lėšų.


Pasitarimo metu aptarta, kad pilotinio modelio įgyvendinimą koordinuos administracijos Socialinės paramos skyrius, o vadybininkais bus Zarasų rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai.

 

Rajono Savivaldybės informacija

Nuotraukose – pasitarime dėl dalyvavimo Užimtumo programoje.

Petro Ivanovo nuotraukos

Nuotraukos

Petras Ivanovas 2020-01-10 13:14:45