2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Šeimų gerovei stiprinti teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai. Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0005

Zarasų rajono savivaldybė, įgyvendindama projektą, pilnai finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, su partneriais VO „Gelbėkit vaikus“ ir Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga, teikia kompleksines paslaugas Zarasų rajono šeimoms, kurios kasdieniame gyvenime susiduria su įvairiais iššūkiais ir sunkumais, šeimoms patyrusioms artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan.


Projekto tikslas – sudaryti sąlygas visoms Zarasų rajono šeimoms (asmenims) gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą (asmenį) įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.


Teikiamos kompleksinės paslaugos:
Pozityvios tėvystės mokymai: pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas;
Psichosocialinė pagalba: individualios konsultacijos; socialinio darbuotojo konsultacijos;
Mediacijos paslaugos;
Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos esant poreikiui, kai atsiras tėvų, dalyvaujančių veiklose, kuriems paslaugų gavimo metu reikės vaiko priežiūros paslaugos;
Asmeninio asistento paslaugos.
Jei nėra pakankamų galimybių naudotis viešuoju ar asmeniniu transportu, dalyvaujantiems projekto veiklose taip pat teikiama ir pavėžėjimo paslauga.

 

Dauguma šio projekto paslaugų Zarasų rajono šeimoms (asmenims) yra teikiamos nuo 2017 m., o 2020 m. pradėta teikti dar viena paslauga - asmeninio asistento paslauga. Asmeninio asistento paslaugos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

 

Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai.

 

Zarasų rajono savivaldybė kompleksines paslaugas šeimai organizuoja įgyvendindama projektą, pilnai finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

 

Kompleksines paslaugas šeimai teikia projekto partneriai – Zarasų rajono savivaldybė, VO „Gelbėkit vaikus“, Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga.

 

Pageidaujantys gauti šias paslaugas, kurios yra teikiamos bendruomeniniuose šeimos namuose „Saugi šeima“, adresu: Malūno g. 2, Zarasuose, prašome kreiptis tel. 861510085.


Pageidaujantys gauti asmeninio asistento paslaugą, prašome kreiptis
į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Savanorių g. 2, Zarasai, II aukštas, 3 kabinetas, tel. (8 385) 30738 ar į Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungą, tel. (8385) 53084, 865242650.

 

Visa išsami informacija apie kompleksines paslaugas yra teikiama telefonu: 861510085.

Nuotraukos
Svetlana Veikšrienė 2020-09-14 11:45:03
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?