2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Šeimų gerovei stiprinti teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai

Informuojame, kad nuo 2017 metų sausio mėn. Zarasų rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0005 „Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“. Šio projekto pagrindinis Partneris yra Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“.
 
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas visoms Zarasų rajono šeimoms (asmenims) gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu vykdys šias veiklas:
 
1. Paslaugų teikimo projekto tikslinei grupei organizavimas ir koordinavimas;
 
2. Psichosocialinė pagalba (individualios ir grupinės konsultacijos) – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;
 
3. Pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Pozityvios tėvystės mokymuose dalyvaus: besilaukiančios vaikų šeimos, nepilnos šeimos, daugiavaikės šeimos;
 
4.Mediacijos paslaugos bus teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo;
 
5.Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą bei nurodyto amžiaus vaikams, kurių tėvai dalyvauja projekto veiklose ir kuriems paslaugų gavimo metu reikės vaiko priežiūros paslaugų.
 
Šio projekto įgyvendinimo metu šias paslaugas numatoma pirmiausiai organizuoti bei teikti asmenims (šeimoms), kurie:
- Išgyvena konfliktines skyrybas dėl kurių kenčia vaikai;
 
- Nesugeba taikiai susitarti dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir šiuos ginčus sprendžia kreipdamiesi į institucijas bei įtraukdami į šiuos ginčus vaikus;
 
- Išvyksta į užsienį savo nepilnamečius vaikus palikdami kitų asmenų priežiūrai ir vaikai dėl to išgyvena adaptacijos sunkumus, netektis ir pan.
 
- Kurių vaikai šeimose bei kitoje jiems artimoje aplinkoje nukenčia nuo psichologinio (emocinio) smurto, tampa šio smurto liudytojais ir pan., o tėvai gyvendami atokiose vietovėse neturi galimybių patys atvykti bei atvežti vaikus į psichologo ar kitų specialistų konsultacijas.
 
- atsiduria krizėje dėl tam tikrų priežasčių (netikėtai užklupusi liga, darbo netekimas, smurtas artimoje aplinkoje, konfliktai šeimoje), reikalinga įvairių specialistų pagalba, tarpininkavimas vykstant į įvairias institucijas bei kitų poreikių užtikrinimas.
 
Svarbu pažymėti, kad Vaikų priežiūros paslaugos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną bus teikiamos visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą.
 
Projekte numatytas veiklas Projekto Vykdytojo – Zarasų rajono savivaldybės administracijos  Projekto Partneris - visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ veiklas vykdo adresu: Malūno g. 2, Zarasuose. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 10 val. iki 19 val., kontaktinis telefono Nr. 8 615 10085.
 
Platesnę informaciją galite rasti čia.

Vaiko teisių apsaugos skyrius 2017-02-10 11:41:47