2020 m. rugsėjo 20 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas 2020 metų kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2020 metų kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.
2020 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti sporto programos Kvietime (nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/sporto-remimo-fondas).
 
Kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:
 
· fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
· sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
· sporto renginių organizavimas;
· kvalifikacijos tobulinimas.
 
Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje.
 
Paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. sausio 7 d. 17:00 val. 
 
KVIETIMO DYDIS
 
· fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą (40 procentų) – 6 090 900 Eur;
 
· sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui (20 procentų) – 3 045 400 Eur;
 
· sporto renginių organizavimui (15 procentų) – 2 284 100 Eur;
 
· kvalifikacijos tobulinimui (5 procentai) – 761 000 Eur.
 (10 procentų kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti):
 
· fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 676 800 Eur;
 
· sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 338 400 Eur;
 
· sporto renginių organizavimui – 253 800 Eur;
 
· kvalifikacijos tobulinimui – 84 600 Eur.
 
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS
 
· Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 
· Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius.
 
· Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai projektų veiklos sričiai.
 
· Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos)
 
VEIKLOS FINANSAVIMAS
 
· Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2020 m. sausio 8 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2024 m. sausio 7 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).
 
· Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data ne vėlesnė negu 2020 m. gruodžio 31d.
 
· Projektui įgyvendinti prašomų skirti tinkamų Fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 3 000 Eur ir negali būti didesnė kaip 450 000 Eur.
 
· Projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos. 
 
· Projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Fondo lėšų.
 
Informacija apie 2019 m.  konkursui pateiktas  paraiškas bei jų atitikimą formaliems tinkamumo reikalavimams bus skelbiama interneto svetainėje www.smpf.lt.
 
Skelbiamas ir sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo konkursas, kurį organizuoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA).
 
Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje.
Paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. kovo 2 d. 17:00 val. 
 
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS
 
· Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti (būti pareiškėju) juridiniai asmenys arba juridinių asmenų grupės (partneriai).
 
· Juridinių asmenų grupės (partnerių) vardu paraišką gali teikti jų paskirtas bendras atstovas (pareiškėjas).
 
· Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
 
 
Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 

 


Zarasų rajono savivaldybė 2019-12-09 14:03:08