2023 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas 2023 m.

Jaunimo reikalų agentÅ«ra (toliau – AgentÅ«ra), vadovaudamasi AgentÅ«ros direktoriaus 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 2V-138 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2022 m. gegužės 25 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2022 m. birželio 1 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiÅ«ros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje sopas, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų 2023 metais finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

 

Konkursas skelbiamas A ir B priemonėms, su teisės aktu galite susipažinti čia.

 

Atkreipiame dėmesį, kad atvirieji jaunimo centrai sistemoje sopas aplikuoja į A priemonę, atvirosios jaunimo erdvės į B priemonę. Organizacija gali teikti skirtingas paraiškas.

 

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

 

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą. Pareiškėjo paraiška turi bÅ«ti užpildyta pagal konkurso nuostatų 27-31 punktuose nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) ne į tą priemonę, kurią pretendavo, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

 

Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos (pagal Konkurso nuostatų 7 p.):

 

7.1. pagal A priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 20 000 (dvidešimt tÅ«kstančių) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 6 000 (šeši tÅ«kstančiai) Eur;
7.2. pagal B priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 12 000 (dvylika tÅ«kstančių) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 6 000 (šeši tÅ«kstančiai) Eur;
7.3. visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 426 000 (keturi šimtai dvidešimt šeši tÅ«kstančiai) Eur:
7.3.1. A priemonei įgyvendinti – 300 000 (trys šimtai tÅ«kstančių) Eur valstybės biudžeto lėšÅ³;
7.3.2. B priemonei įgyvendinti – 126 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši tÅ«kstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšÅ³.

 


Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Konkurso bÅ«du finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse) (pagal Konkurso nuostatų 9 p.):

9.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;
9.2. veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro ir (ar) atvirosios jaunimo erdvės darbuotojams – planavimo, darbuotojų darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (planuojant ir vykdant šias veiklas rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis);
9.3. bendradarbiaujant su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (taip pat ir kitais atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) atvirosiomis jaunimo erdvės) vykdomos veiklos.


Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą sopas.

 

Projektų priėmimo pradžia per informacinę sistemą sopas – 2022 m. birželio 1 d.

 

Projektų priėmimo pabaiga per informacinę sistemą sopas – 2022 m. birželio 30 d. (imtinai).

 

Pagal Konkurso Nuostatų 30 punktą ir jo papunkčius, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

30.1. užpildytą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiÅ«ros tvarkos aprašo, patvirtinto Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiÅ«ros tvarkos aprašo patvirtinimo“, užpildyto 1 priedo kopiją, jeigu pareiškėjas pretenduoja į paramą pagal A priemonę ir 2 priedo kopiją, jeigu pareiškėjas pretenduoja į paramą pagal B priemonę);
30.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
30.3. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi bÅ«ti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
30.4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;
30.5. pareiškėjo struktÅ«rinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);
30.6. jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktÅ«rą patvirtinančių dokumentų;
30.7. dokumentų, pagrindžiančių projekto vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius projekto vykdytojų dalyvavimą 2021–2022 metais ir (ar) einamaisiais metais AgentÅ«ros, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims arba turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 14.6 punkto reikalavimus);
30.8. dokumentų, įrodančių pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos. Informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiÅ«ros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD).


Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę VinciÅ«nę ir Aistę Švažaitę, jos padės ir pakonsultuos – kontaktai čia.

 

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti paspaudę šią nuorodą.

 

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja AgentÅ«ros vyresnioji patrėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas: [email protected], tel. 8 683 63179, arba kitas AgentÅ«ros direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

 

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia.

 

Artimiausiu metu planuojamos bendrosios ir individualios konsultacijos paraiškų teikimo klausimais, sekite naujienas.


Jaunimo reikalų agentūra

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-06-02 09:30:47
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?