2024 m. birželio 23 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursas!

Jaunimo reikalų agentÅ«ra, vadovaudamasi AgentÅ«ros direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 2V-249 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2022 m. rugpjūčio 31 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursą (toliau – Konkursas).

 

Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kÅ«rimą ir (ar) diegimą, ir (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

 

Konkurso bÅ«du finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

1. Darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, jaunos moterys, patyrusios smurtą ir kt.) (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška A priemonėms įgyvendinti).

2. Faktais ir žiniomis grįstos metodinės ir (ar) statistinės, ir (ar) kitos priemonės, skirtos įvertinti jaunų žmonių poreikius ir (ar) įsitraukimą, ir (ar) požiÅ«rį į vykdomas jaunimo politikos priemones (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška B priemonėms įgyvendinti).

3. Jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kÅ«rimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška C priemonėms įgyvendinti).

4. Jaunimo kritinio mąstymo ir media raštingumo ugdymas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška D priemonėms įgyvendinti).
 

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 12 000 (dvylika tÅ«kstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 8 000 (aštuoni tÅ«kstančiai) Eur.

 

Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšÅ³ suma – 107 000 (vienas šimtas septyni tÅ«kstančiai) Eur.

 

Konkurso paraiškų teikimo pradžios data – 2022 m. rugsėjo 8 d.
Konkurso paraiškų pateikimo pabaigos data – 2022 m. spalio 10 d.

 

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registre, susipažinti su dokumentais galite rasti čia.

 

Konkurso paraiška pildoma per SOPAS SPPD informacinę sistemą,  kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi bÅ«ti surašyti lietuvių kalba.

 

Pagal Nuostatų 26 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):
1. Jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą).

 

2. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.


3. Dokumentų pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį darbo su jaunimu srityje (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas).


4. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.


5. Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi bÅ«ti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 26 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais AgentÅ«rai turi bÅ«ti pateikti ne vėliau kaip 2022 m. spalio 10 d. (imtinai).

 

Paraiška Konkursui gali bÅ«ti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

 

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–16.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja AgentÅ«ros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322.

 

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projektų administravimo taisyklėse.


Zarasų rajono savivaldybė 2022-09-09 09:31:15
MERĖ
Seniūnaičių rinkimai 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?