2021 m. kovo 5 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Centralizuoto vidaus audito skyrius Vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 46199
Skelbimo data: 2021-01-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius Vyriausiasis specialistas (vidaus auditorius) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.90
Darbo vieta (miestas): Zarasai


Pareigybės aprašymas:


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (VIDAUS AUDITORIUS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Vidaus auditas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Vidaus audito atlikimas, poauditinės veiklos vykdymas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.
9. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą.
12. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.
13. Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.
14. Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.
15. Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.
16. Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.
17. Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Atlieka audituojamojo subjekto išankstinį tyrimą, kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, taip pat atlieka kitus bÅ«tinus teisėtus veiksmus savo funkcijoms vykdyti..
20. Aptaria parengtus vidaus audito ataskaitų projektus su audituojamų subjektų vadovais bei atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ar darbuotojais; supažindina su vidaus audito ataskaitomis, išvadomis bei rekomendacijomis audituojamų subjektų vadovus..
21. Nuolat seka teisės aktų, reglamentuojančių vidaus audito bei savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės administravimo subjektų veiklos sritis, pasikeitimus, nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus; tvarko vidaus audito bei kitus dokumentus, formuoja jų bylas archyviniam saugojimui..
22. Skyriaus vedėjo atostogų, komandiruočių, ligos metu ar jam nesant be atskiro savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pavaduoja vedėją arba vykdo jo funkcijas.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – teisė (arba);
23.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
23.4. studijų kryptis – verslas (arba);
23.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
23.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. komunikacija - 3 lygis;
24.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
24.4. organizuotumas - 3 lygis;
24.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. vidaus audito išmanymas - 3 lygis;
26.2. informacinių technologijų valdymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje www.zarasai.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


Zarasų rajono savivaldybė 2021-01-18 10:00:34