2022 m. birželio 25 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Konkursą skelbia: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, įmonės kodas 190203229, adresas: P. Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124, tel. (8 385) 53515, (8 385) 37066.

 

 

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti, 1 etatas.


Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
Pareigybės lygis – A2.


Pareigybės paskirtis – nepedagoginių darbuotojų veiklos krypčių, darbų, užduočių ir materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė. ViešÅ³jų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimas, pastatų priežiÅ«ra.

 

Darbo pobūdis:
• direktoriaus pavaduotojas Å«kio reikalams organizuoja aptarnaujančio personalo darbą progimnazijoje, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus;
• vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės bÅ«klės priežiÅ«rą, apsaugą ir apskaitą;
• tvarko viešÅ³jų pirkimų dokumentus ir atlieka viešÅ³jų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
• tvarko nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,2 baziniu dydžiu.


Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
• mokėti gerai dirbti kompiuteriu (MS Office Word, Excel);
• naudotis internetu;
• išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus;
• gebėti savarankiškai vykdyti darbo pobÅ«dį atitinkančias funkcijas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus.

 

Privalumai:
• panašaus darbo patirtis;
• priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
• darbų saugos pažymėjimas;
• civilinės saugos pažymėjimas;
• energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (atsakingas už šilumos ir elektros Å«kį);
• vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.


Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• užpildytą pretendento anketą;
• gyvenimo aprašymą;
• išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Pretendentai dokumentus teikia el. bÅ«du (per VATIS Prašymų teikimo modulį).


Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos t.y. nuo 2022-06-17 iki 2022-06-30.

 

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. (8 385) 53515, 37066, el. p. sirvio.mok@zarasai.lt


Informacija paskelbta 2022-06-17.


Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė).
 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-06-17 09:49:21