2019 m. vasario 17 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Konkursą skelbia: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, įmonės kodas 190203229, adresas: P. Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124, tel. 8-385 53515, 8-385 37066.
 
Konkursas skelbiamas  direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti, 1 etatu.
           
Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
           
Pareigybės lygis – A2.
           
Pareigybės paskirtis – nepedagoginių darbuotojų veiklos krypčių, darbų, užduočių ir materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė. Viešųjų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimas, pastatų priežiūra.
 
Darbo pobūdis:
 
· direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja aptarnaujančio personalo darbą progimnazijoje, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus;
 
· vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
 
· tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 
· tvarko nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.
 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0 baziniu dydžiu.
 
Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
 
· turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 
· mokėti gerai dirbti kompiuteriu (MS Office Word, Excel);
 
· naudotis internetu;
 
·išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus;
 
· gebėti savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus.
 
Privalumai:
 
· panašaus darbo patirtis;
 
· priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
 
· darbų saugos pažymėjimas;
 
· civilinės saugos pažymėjimas;
 
· energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (atsakingas už šilumos ir elektros ūkį);
 
· vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.
 
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.
 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 
· prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 
· užpildytą pretendento anketą;
 
· gyvenimo aprašymą;
 
· savo asmeninių privalumų sąrašą;
 
· išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 
· asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Pretendentai dokumentus pristato adresu: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija (raštinė), adresas: P. Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos t.y. nuo 2018-12-04 iki 2018-12-17 (imtinai), darbo dienomis, nuo 9.00 iki 15.00 val.
 
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-385 53515, 37066,
 
Informacija paskelbta 2018-12-04.
 
Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė).

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija 2018-12-03 16:16:47
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Kaip vertinate rajono Savivaldybėje sprendžiamus Jūsų paklausimus?