2019 m. gegužės 21 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Skelbiamas Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos projektų finansavimo konkursas. Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2019 m. gegužės 29 d.

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Konkursą skelbia: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, įmonės kodas 190203229, adresas: P. Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124, tel. 8-385 53515, 8-385 37066.
 
Konkursas skelbiamas  direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti, 1 etatu.
           
Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
           
Pareigybės lygis – A2.
           
Pareigybės paskirtis – nepedagoginių darbuotojų veiklos krypčių, darbų, užduočių ir materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė. Viešųjų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimas, pastatų priežiūra.
 
Darbo pobūdis:
 
· direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja aptarnaujančio personalo darbą progimnazijoje, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus;
 
· vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
 
· tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 
· tvarko nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.
 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0 baziniu dydžiu.
 
Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
 
· turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 
· mokėti gerai dirbti kompiuteriu (MS Office Word, Excel);
 
· naudotis internetu;
 
·išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus;
 
· gebėti savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus.
 
Privalumai:
 
· panašaus darbo patirtis;
 
· priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
 
· darbų saugos pažymėjimas;
 
· civilinės saugos pažymėjimas;
 
· energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (atsakingas už šilumos ir elektros ūkį);
 
· vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.
 
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.
 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 
· prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 
· užpildytą pretendento anketą;
 
· gyvenimo aprašymą;
 
· savo asmeninių privalumų sąrašą;
 
· išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 
· asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Pretendentai dokumentus pristato adresu: Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija (raštinė), adresas: P. Širvio g. 7/14 Zarasai, LT-32124. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos t.y. nuo 2018-12-04 iki 2018-12-17 (imtinai), darbo dienomis, nuo 9.00 iki 15.00 val.
 
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-385 53515, 37066,
 
Informacija paskelbta 2018-12-04.
 
Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė).

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija 2018-12-03 16:16:47