2024 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Mobilizacijos vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 58699
Skelbimo data: 2024-03-25
Skelbimas galioja iki: 2024-04-09 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracija Mobilizacijos vyriausiasis specialistas (0,5 pareigybės) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 0,89
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1589,01 Eur
Darbo vieta (miestas): Zarasai
Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje https://www.zarasai.lt
 
Pareigybės aprašymas:
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
MOBILIZACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijų vykdymas savivaldybėje.
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
5. Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą priskirtos srities klausimais.
6. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
7. Prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
8. Rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros rengimą.
Funkcijos patvirtintos 2022-05-09 „Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM rekomendacijos“ Nr.: 1-1615.
11. Renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia savivaldybės mobilizacijos planą
12. Nustato mobilizacinių išteklių poreikį skirtoms valstybinėms mobilizacinėms ir (ar) PŠP teikimo užduotims atlikti, tvarko turimų mobilizacinių išteklių apskaitą ir planuoja trÅ«kstamų mobilizacinių išteklių sutelkimą, koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybei pavaldžių subjektų mobilizacinių išteklių sutelkimą
13. Planuoja lėšas, reikalingas pasirengti mobilizacijai vykdyti ir PŠP teikti
14. Rengia mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siÅ«lymus dėl jų sudarymo
15. Atlieka mobilizacinių Å«kio subjektų patikrinimus dėl pasirengimo vykdyti mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių įsipareigojimus
16. Rengia savivaldybės administracijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau CMPR) sąrašÄ…, jo pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į CMPR įtrauktus asmenis su jų funkcijomis, atliekamomis mobilizacijos metu ir (ar) teikiant PŠP
17. Koordinuoja savivaldybei pavaldžių subjektų, kurių veiksmai ir priemonės numatyti savivaldybės mobilizacijos plane, CMPR sudarymą
18. Renka duomenis, reikalingus Valstybės mobilizacinių išteklių galimybių katalogui ir PŠP galimybių katalogui, teikia juos Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos
19. Dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius savivaldybėje, jai pavaldžiuose subjektuose, kurių veiksmai ir priemonės numatyti savivaldybės mobilizacijos plane, mobilizaciniuose Å«kio subjektuose, rengia mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus.
20. Nustato mobilizacinių išteklių poreikį skirtoms valstybinėms mobilizacinėms ir (ar) PŠP teikimo užduotims atlikti, tvarko turimų mobilizacinių išteklių apskaitą ir planuoja trÅ«kstamų mobilizacinių išteklių sutelkimą, koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybei pavaldžių subjektų mobilizacinių išteklių sutelkimą
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
22. Dalyvauja rajono Savivaldybės institucijų, administracijos direktoriaus ar kitų institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.
23. Inicijuoja, atlieka viešuosius pirkimus pagal kompetenciją atlieka priešgaisrinės saugos (perduotų savivaldybei) funkcijų įgyvendinimo savivaldybėje kontrolę.
24. vykdo savivaldybės administracijai priskirtas funkcijas, numatytas Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo 10 straispnio 1 dalyje.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – visuomenės saugumas (arba);
25.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
25.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
25.5. studijų kryptis – teisė;
arba:
25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.7. darbo patirties sritis – priešgaisrinės ar civilinės saugos ir gelbėjimo darbų patirtis;
25.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
26.1. kalba - anglų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
27. Atitikimas kitiems reikalavimams:
27.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bÅ«tinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija..
 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
28.2. organizuotumas - 3 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
28.5. komunikacija - 3 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
30. Profesinė kompetencija:
30.1. veiklos planavimas - 3 lygis.
 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Skyriaus vedėja
Vardas, Pavardė: Laura Kviklienė
Telefonas: +37038531203
El. paštas: [email protected]
Adresas: Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai
NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2024-03-25 09:53:06
MERĖ
Nacionalinis miškasodis „Kad giria žaliuotų“
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?