2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas pakaitinio Socialinės paramos skyriaus Vyriausiojo specialisto (Savivaldybės gydytojo) pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 9562
Skelbimo data: 2021-02-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius Vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Darbo vieta (miestas): Zarasai


Pareigybės aprašymas:


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS)


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Efektyvios ir kokybiškos valstybės sveikatos politikos Zarasų rajono savivaldybėje įgyvendinimas, Savivaldybės sveikatos priežiÅ«ros programų rengimas, įgyvendinimas ar koordinavimas, pirminės ir antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiÅ«ros bei Savivaldybės sveikatos priežiÅ«ros įstaigų veiklos koordinavimas..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
7. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Nagrinėja gydytojų pareiškimus ir skundus pirminės sveikatos priežiÅ«ros klausimais..
13. Informuoja Savivaldybės vadovybę, gyventojus valstybės sveikatos politikos įgyvendinimo, sveikatinimo organizavimo Savivaldybėje klausimais, organizuoja pasitarimus ir kitus renginius sveikatinimo klausimais; teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už informacijos sklaidą ir Savivaldybės interneto svetainės priežiÅ«rą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku.
14. Organizuoja Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos darbą; dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat dalyvauja kituose renginiuose, kai svarstomi pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, taip pat farmacinės veiklos klausimai..
15. Inicijuoja viešuosius pirkimus kompetencijos klausimais; saugo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos įstaigos archyvui..
Funkcijos patvirtintos 2015-11-17 „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas“ Nr.: V-1299.
16. Vykdo Savivaldybės gydytojo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-1299 "Dėl savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" nustatytas funkcijas bei savo srities funkcijas, reglamentuotas kituose teisės aktuose bei skyriaus nuostatuose.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – medicina (arba);
17.3. studijų kryptis – odontologija (arba);
17.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
17.5. studijų kryptis – reabilitacija (arba);
17.6. darbo patirties sritis – administracinio darbo srityje;
17.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
17.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.9. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);
17.10. darbo patirties sritis – administracinio darbo srityje;
17.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
17.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.13. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
20.2. organizuotumas - 3 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
20.5. komunikacija - 3 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
21.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti adresu www.zarasai.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2021-02-17


Zarasų rajono savivaldybė 2021-02-10 15:30:40
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?