2024 m. gegužės 18 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Socialinės paramos skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 58882
Skelbimo data: 2024-04-10
Skelbimas galioja iki: 2024-04-24 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Socialinės paramos skyrius Vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 1,47
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2624,54 Eur
Darbo vieta (miestas): Zarasai
Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje www.zarasai.lt.
 
Pareigybės aprašymas:
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 
3. administracinių paslaugų teikimas.
4. viešÅ³jų paslaugų teikimo administravimas.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
 
5. Socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimo administravimas..
6. Savivadybės valdomų socialinių paslaugų įstaigų veiklos koordinavimas.
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
 
7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktÅ«rinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Organizuoja socialinės apsaugos politikos įgyvendinimą Savivaldybėje - koordinuoja ir administruoja socialinių paslaugų, piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, kitų išmokų ir tikslinių kompensacijų, paramos mokiniams teikimą bei sveikatinimo priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje užtikrina teisingą ir tikslingą visų rÅ«šių socialinių išmokų ir tikslinių kompensacijų skyrimą ir mokėjimą.
18. Koordinuoja laikinosios globos (rūpybos) organizavimą rajono Savivaldybėje.
19. Inicijuoja (ir (arba) vykdo) viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais.
20. Dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros ir veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo, rajono Savivaldybės biudžeto formavimo procesuose, teikia lėšÅ³ poreikį socialinės paramos ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimui.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
21.3. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
21.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.6. darbo patirties sritis – socialinių paslaugų organizavimo ar teikimo srities patirtis;
21.7. darbo patirtis srityje – 5 metai;
arba:
21.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.9. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba).
21.10. darbo patirties sritis – socialinės paramos srities patirtis;
21.11. darbo patirtis srityje – 5 metai;
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bÅ«tinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija..
 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
 
23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 4 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
23.4. organizuotumas - 4 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. lyderystė - 4 lygis;
24.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
24.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis;
25.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
25.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Skyriaus vedėja
Vardas, Pavardė: Laura Kviklienė
Telefonas: +37038531203
El. paštas: [email protected]
Adresas: Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai

 

Nuotraukos



Zarasų rajono savivaldybė 2024-04-11 08:11:55
MERĖ
Darbas jaunimui vasarą
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?