2021 m. spalio 18 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

 Skelbimo nr.: 48749

Skelbimo data: 2021-10-07
Skelbimas galioja iki: 2021-10-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Statybos ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,398.30
Darbo vieta (miestas): Zarasai
Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje www.zarasai.lt
 
Pareigybės aprašymas:
 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 
3. Administracinių paslaugų teikimas.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
 
4. teritorijų planavimo procesų vykdymas, koordinavimas..
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
 
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Organizuoja ir koordinuoja teritorijų planavimo procesus, savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą, teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymą; derina statinių projektus ir teritorijų planavimo sprendinius, teikia savo išvadas, pasiÅ«lymus šiais klausimais, derina kraštovaizdžio tvarkymo schemas, organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą..
13. Kaupia skaitmeninius duomenis 1994 m. LKS koordinačių sistemoje; priima ir tikrina atliktus geodezinius, topografinius ir požeminių komunikacijų nuotraukų darbus..
14. Koordinuoja gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo srityje atliekamas veiklas; dalyvauja formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros bei kitas programas; Koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės saugomų teritorijų steigimą..
15. Pagal kompetenciją (suteiktus įgaliojimus) nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus; organizuoja skyriaus dokumentų valdymą ir jų parengimą saugoti; inicijuoja viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais ir (ar) vykdo juos, atlieka ar užtikrina, kad bÅ«tų vykdomos kitos teisės aktais skyriaus kompetencijai priskirtos ir skyriaus nuostatuose įrašytos funkcijos.
16. Koordinuoja parduodamų, išnuomojamų ir kitaip įgyjamų žemės sklypų specialiųjų naudojimo sąlygų nustatymą, dokumentų, susijusių su valstybinės žemės nuoma, panauda, tvarkymą..
17. Formuoja ir įgyvendina rajono Savivaldybės aplinkos, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, racionalaus gamtos ir rekreacinių išteklių naudojimo politiką..
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
18.3. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
18.4. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
18.5. studijų kryptis – kraštovaizdžio architektÅ«ra (arba);
arba:
18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.7. darbo patirties sritis – geodezijos ir kartografijos patirtis;
18.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
 
19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
19.2. organizuotumas - 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
19.5. komunikacija - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
20.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
 
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
 
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Goda Degėsytė
Telefonas: +37052196823
El. paštas: goda.degesyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Zarasų rajono savivaldybė 2021-10-07 15:16:22
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?