2023 m. rugsėjo 24 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 57284
Skelbimo data: 2023-09-16
Skelbimas galioja iki: 2023-09-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentÅ«ra
Pareigos: Statybos ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,046.00 EUR
Darbo vieta (miestas): Zarasai
Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje https://www.zarasai.lt.


Pareigybės aprašymas:


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Užsakovo funkcijų vykdymas savivaldybės objektų (statinių) projektavimui, statybai, rekonstrukcijai ir remonto darbams.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
7. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Vykdo statybos užsakovo funkcijas, kontroliuoja, kad efektyviai bÅ«tų naudojamos skirtos lėšos, siekiant, kad statiniai bÅ«tų statomi, rekonstruojami (remontuojami) pagal projektą, statybos rangos sutartis, įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus; teikia pasiÅ«lymus sudarant perspektyvinį ir metinį statybos priemonių planą dėl konkrečių objektų įtraukimo..
13. Rengia sąlygas, technines specifikacijas, technines užduotis ir sutarčių projektus savivaldybės objektų (statinių) projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų ir su jais susijusių paslaugų viešiesiems pirkimams; vertina projektuotojų parengtų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų rajono Savivaldybės objektų projektų sprendinius ir teikia išvadas..
14. Tikrina ir derina rangovų teikiamas statybos darbų sąmatas; rengia rajono Savivaldybės objektų (statinių) remonto darbų sąmatas..
15. Vykdo baigtų statyti, rekonstruoti ar remontuoti rajono Savivaldybės objektų statybos užbaigimo procedÅ«ras; rengia dokumentus rangovams dėl defektų pašalinimo, kontroliuoja defektų šalinimo eigą..
16. Dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose statybos, rekonstravimo, remonto, statinių techninės būklės įvertinimo ir kitais klausimais, susijusiais su statybos procesu ir teikia pasiūlymus; kontroliuoja Skyriaus inicijuotas, su rajono Savivaldybės objektų statyba, rekonstravimu ir remontu susijusias sutartis; rengia metų veiklos planus bei pusmečio ir metų veiklos ataskaitas.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
arba:
17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.4. darbo patirties sritis – statybos inžinerijos patirtis;
17.5. darbo patirtis srityje – 1 metai.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
18.2. organizuotumas - 3 lygis;
18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
18.5. komunikacija - 3 lygis.
19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
19.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
20. Profesinė kompetencija:
20.1. viešÅ³jų pirkimų išmanymas - 3 lygis.

 


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Rima Kajėnaitė
Telefonas: 8 5 219 6809; 8 672 86671
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2

NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2023-09-18 16:37:25
MERĖ
Renginių organizatoriams
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?