2021 m. kovo 5 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Vedėjo pavaduotojo pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 46198
Skelbimo data: 2021-01-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius Vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Darbo vieta (miestas): Zarasai

 

Pareigybės aprašymas:


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), NESANČIO KITAME Ä®STAIGOS PADALINYJE, VEDĖJO PAVADUOTOJAS (SAVIVALDYBIŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO Ä®STAIGOSE)


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Viešosios tvarkos rajone užtikrinimas bei nusižengimų prevencija, skyriaus darbo organizavimas nesant vedėjo bei kuruojamos srities (viešosios tvarkos) pavedimų vykdymo užtikrinimas ir kontrolė.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

5. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
8. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
9. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
10. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
11. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Organizuoja patikrinimus, teikia pasiÅ«lymus, išvadas atitinkamiems rajono Savivaldybės padaliniams, kartu su kitomis institucijomis dalyvauja reiduose ir patikrinimuose..
14. Išaiškinus administracinius nusižengimus pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas bei užtikrina atstovavimą rajono Savivaldybės institucijoms teismuose administracinių nusižengimų bylose ir gina jų interesus įvairiuose pasitarimuose, posėdžiuose..
15. Kontroliuoja rajono Savivaldybės tarybos sprendimais (ar kitais teisės aktais) patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, laikymąsi.
16. Vykdo nusikalstamumo prevenciją, renka informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančias problemas ir perduoda ją atsakingoms institucijoms, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams nusižengimams, išaiškina ir šalina priežastis bei sąlygas juos padaryti..
17. Pasirašo su kuruojama sritimi (viešÄ…ja tvarka) susijusius skyriaus dokumentus, vizuoja su kuruojama sritimi susijusius dokumentus, rengiamus skyriaus darbuotojų, kuriuos pasirašo direktorius ar meras; tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;.
18. Dalyvauja rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje; pagal kompetenciją nagrinėja su skyriaus funkcijomis (viešosios tvarkos srityje) susijusius asmenų prašymus, rengia į juos atsakymus; pagal kompetenciją organizuoja (inicijuoja) viešuosius pirkimus ir (ar) dalyvauja juos vykdant..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4. darbo patirties sritis – viešosios tvarkos srities patirtis ;
19.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
20.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bÅ«tinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
21. Transporto priemonių pažymėjimai:
21.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
22.2. organizuotumas - 4 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
22.5. komunikacija - 4 lygis.
23. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. strateginis požiūris - 2 lygis;
23.2. veiklos valdymas - 2 lygis;
23.3. lyderystė - 2 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. informacijos valdymas - 4 lygis;
24.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje www.zarasai.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


Zarasų rajono savivaldybė 2021-01-18 09:51:04