2022 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 53200


Skelbimo data: 2022-09-16


Skelbimas galioja iki: 2022-09-30


Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija


Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos


Pareigos: Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)


Pareiginės algos koeficientas: 7.70


Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,393.70


Darbo vieta (miestas): Zarasai


Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje https://www.zarasai.lt

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TURTO VALDYMO IR VIEŠÅ²JŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešieji pirkimai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. ViešÅ³jų pirkimų koordinavimas ir vykdymas..
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas savivaldybės administracijoje..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
10. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešÅ³jų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešÅ³jų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
11. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
12. Dalyvauja viešÅ³jų pirkimų komisijų veikloje.
13. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešÅ³jų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia ir teikia pasiÅ«lymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
16. Rengia konkrečių viešÅ³jų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešÅ³jų pirkimų dokumentų rengimą.
17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešÅ³jų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešÅ³jų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Administruoja Savivaldybės administracijos vykdomas viešÅ³jų pirkimų procedÅ«ras CVPIS; CVP IS priemonėmis teikia ViešÅ³jų pirkimų tarnybai reikiamus viešÅ³jų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, rengia viešÅ³jų pirkimų procedÅ«rų ataskaitas, įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitas; tvarko viešÅ³jų pirkimų registrą; rengia įvykdytų mažos vertės pirkimų bei kitas reikiamas ataskaitas..
20. Atlieka viešÅ³jų pirkimų organizatoriaus, komisijos nario, sekretoriaus funkcijas; administruoja ir prižiÅ«ri Savivaldybės tinklalapio viešÅ³jų pirkimų posistemę..
21. Tikrina Savivaldybės administracijos specialistų parengtų ir pateiktų viešÅ³jų pirkimų dokumentų atitiktį ViešÅ³jų pirkimų įstatymui, teikia siÅ«lymus, kaip juos tobulinti; skaičiuoja Savivaldybės administracijos vykdomų prekių, paslaugų, darbų viešÅ³jų pirkimų vertes; vykdo kitas viešÅ³jų pirkimų procedÅ«ras teisės aktų nustatyta tvarka..
22. Vykdo sudarytų sutarčių, reikalingų viešÅ³jų pirkimų organizavimui ir vykdymui užtikrinti, tiekėjų įsipareigojimų vykdymo kontrolę..
23. Organizuoja Savivaldybės nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimą ir turto teisinę registraciją..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
24.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
24.4. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
24.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.6. darbo patirties sritis – dokumentų tvarkymo ir apskaitos patirtis;
24.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
25.2. organizuotumas - 3 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.5. komunikacija - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
26.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. viešÅ³jų pirkimų išmanymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:


Pareigos: Atrankų skyriaus Mentorius (specialistas)


Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota


Telefonas: +37052196829; +37067285830


El. paštas: [email protected]


Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


Zarasų rajono savivaldybė 2022-09-16 15:38:38
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?